Gå direkt till innehåll
Staplarna är på plats vid Stora torget.
Staplarna är på plats vid Stora torget.

Pressmeddelande -

Fyra meter höga klimatstaplar tar plats i Karlstad

Har du sett staplarna som har dykt upp runt omkring i Karlstad? Staplarna representerar Karlstadbornas klimatutsläpp inom områdena konsumtion, transporter, livsmedel och energi.

Mitt på Stora torget i Karlstad finns nu fyra stycken, fyra meter höga staplar. Runt om i hela Karlstads kommun finns också markdekaler och stripade bänkar, också de med samma staplar.

– Vi vill väcka nyfikenhet, skapa dialog och reflektion, säger Cecilia Boman Lindström (MP), ordförande, miljönämnden, Karlstads kommun och fortsätter: Vi behöver få igång ett samtal där klimatsmarta val i vardagen är i fokus och skapa både kunskap och känsla för att det inte behöver innebära ett svårt eller ansträngande liv, utan snarare tvärtom.

Behov att minska med 9 procent

På staplarna på Stora torget kan passerande också se hur Karlstadsbornas utsläpp såg ut 2010, vart vi är nu enligt vår senaste statistik och vart vi behöver hamna för att nå vårt klimatmål och inte ha någon negativ påverkan på klimatet.

– För att vi tillsammans ska kunna nå målet om att inte ha någon negativ påverkan på klimatet behöver både vi som Karlstadsbor och kommunen som verksamhet göra en genomsnittlig årlig utsläppsminskning med nio procent. Siffran är tuff, men inte ouppnåelig, vi går åt rätt håll men alldeles för långsamt.

Måndag 3 juni plockas staplarna ner, för att sedan återkomma varje år fram till och med 2030 med ny uppdaterad information om klimatutsläppen. Karlstads kommuns egna klimatutsläpp och information om hur arbetet med klimatmålen går finns på karlstad.se/varjestegraknas.

Karlstad, en av flera städer som arbetar för klimatneutralitet

Varje år skriver Karlstads kommun och 22 andra städer i Sverige på ett klimatkontrakt med Viable Cities och fem myndigheter, inom satsningen Klimatneutrala städer 2030. I det kontraktet beskriver vi vad vi ska göra för att öka takten i klimatomställningen med målet att inte ha någon negativ påverkan på klimatet till 2030. Att satsningen är betydelsefull och att vi i inte är ensamma med vårt klimatmål märks inte minst genom att den har fått spridning på fler platser i Europa.

Mer information:

Cecilia Boman Lindström (MP), ordförande, miljönämnden, Karlstads kommun, 054-540 28 07
Henric Barkman, miljöstrateg, miljöförvaltningen, 070-00 10 736
Helena Wassén, kommunikationsstrateg, miljöförvaltningen, 054-540 64 64
Elin Arnehed, kommunikatör, kommunledningskontoret 054-540 43 20

karlstad.se/varjestegraknas

viablecities.se

Karlstads kommun arbetar för att inte ha någon negativ påverkan på klimatet till år 2030. Vi gör det för att skapa ett bättre liv i Solstaden och för vår gemensamma planet – där varje steg vi tar för klimatet räknas.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Kontakter

Helena Wassén

Helena Wassén

Kommunikationsstrateg Miljöförvaltningen 054-540 64 64

Relaterat innehåll

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.