Gå direkt till innehåll
Karlstad är Sveriges bästa mellanstora cykelfrämjarkommun

Pressmeddelande -

Karlstad är Sveriges bästa mellanstora cykelfrämjarkommun

Karlstads kommun har blivit utnämnd till landets bästa mellanstora cykelfrämjarkommun av Cykelfrämjandet, i undersökningen Kommunvelometern. Karlstad fick även en fin placering i Cyklistvelometern.

Kommunvelometern är Cykelfrämjandets årliga ranking gällande hur mycket Sveriges kommuner har satsat på cykling. Rankingen mäter resurser i form av tid och pengar, och bredden av cykelaktiviteter i kommunerna. Strategiska dokument och politiska mål för att öka cyklandet ger också poäng. Som ett komplement till Kommunvelometern finns Cykelfrämjandets Cyklistvelometer, en enkätundersökning som handlar om vad cyklisterna tycker. Sammanvägt har Karlstad de näst nöjdaste cyklisterna i Sverige.

- Detta är väldigt glädjande, och en fin uppskattning för det arbete som vi gör i kommunen. Det stärker oss i vår fortsatta strävan att göra Karlstad till en ännu bättre cykelkommun. När vi bygger en miljövänlig och jämlik stad har vi alltid med oss cykelperspektivet. Så att det ska vara tryggt och attraktivt att cykla för både barn och vuxna, säger Monika Bubholz, kommunalråd (MP).

Kommunens cykelåtgärder 2018

Förra året utförde kommunen ett antal åtgärder för att förbättra förutsättningarna för att cykla i Karlstad, bland annat: en förbättrad och förlängd cykelbana ovanpå översvämningsskyddet vid Centralsjukhuset, en cykelbana till Nyeds skola i Molkom, samt en cykelbana från Tingvallabacken till Gamla stenbron genom Haga. Karlstads kommun arbetar ständigt för att förbättra cykelmöjligheterna och bygga ut cykelnätet med saknade länkar.

- Det känns kul att Karlstad står sig bra i en jämförelse med andra kommuner. I kommunen behöver vi bland annat jobba mer med att förbättra möjligheten att kombinera cykel och kollektivtrafik, så vi har ingen anledning att växla ner trots denna fina utmärkelse, säger David Nordström, cykelsamordnare på teknik- och fastighetsförvaltningen.

För mer information kontakta:

Monika Bubholz, kommunalråd (MP), 076–126 01 02

David Nordström, cykelsamordnare, 054–540 70 86

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.