Gå direkt till innehåll
Karlstad är Sveriges tredje bästa miljökommun – Karlstads analys

Pressmeddelande -

Karlstad är Sveriges tredje bästa miljökommun – Karlstads analys

Karlstads kommun hamnar på 3:e plats av 290 i årets kommunrankning som görs av tidningen Aktuell Hållbarhet. Här är en fördjupning av Karlstads resultat och en intervju med Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande i Karlstads kommun.

Karlstads resultat är en förbättring jämfört med plats 10 i förra årets rankning. Dessutom är det den bästa placeringen hittills under de 13 år rankningen genomförts.

Hur känns det?

- Vi är otroligt glada och stolta över den här placeringen. Trots att kraven som ställs i rankningen blir tuffare för varje år fortsätter Karlstad att placera sig bra och nu ännu högre än tidigare. Det visar att vårt långsiktiga arbete ger resultat, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande i Karlstads kommun.

Vad är ni extra stolta över?

- I Karlstads kommun jobbar vi brett med miljö- och klimatfrågorna och det är just bredden vi är mest stolta över. Vi har jobbat med allt från att minska matsvinn till att bygga ut cykelvägnätet och att återbruka byggmaterial. I Karlstad har vi även Sveriges största fritidsbank. Det är alla saker som bidrar både till livskvalitet och hållbarhet, säger Per-Samuel Nisser.

- Dagens resultat visar inte bara att vi är topp tre 2021 utan även att vi har en snittplacering med en delad andraplats tillsammans med Stockholm sett över de 13 år som rankingen har genomförts. Det säger väldigt mycket hur ambitiöst och långsiktigt vårt miljöarbete är. Det är jag stolt över, säger P-O Haster, miljöstrateg på miljöförvaltningen.

Vad kommer ni att satsa på framöver kopplat till hållbarhetsområdet?

- Vi ser att vi behöver satsa ännu mer på att minska växthusgasutsläppen från transporter och konsumtion. Bara för några månader sedan beslutade kommunfullmäktige att avsätta 50 miljoner kronor, fördelat på två år, för att genomföra satsningar på minskade klimatutsläpp. Vi har en stark politisk förankring i Karlstad i att snabba på klimatomställningen och det är en viktig framgångsfaktor, säger Per-Samuel Nisser.

Karlstads styrkor och förbättringsområden

Exempel på styrkor

 • Ambitiöst och brett klimatarbete med syfte att minska utsläppen
 • Företag är nöjda med kommunens service som berör miljö- och hälsoskydd
 • Framgångsrikt arbete med att minska klimatpåverkan från kommunens fordon
 • Har ett strategiskt arbete med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål)
 • Arbetar för utökad cirkulär ekonomi.
 • Systematiskt arbete för att minska energianvändningen i den kommunala verksamheten
 • Minska klimatpåverkan från kommunens matserveringar
 • Arbetar för god vattenkvalitet för miljö och människor

Exempel på förbättringsområden

 • Ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder
 • Använda livscykelanalyser för att minska miljöpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder
 • Andel ekologisk mat i kommunens matserveringar
 • Andel skyddad natur.
 • Insatser för att begränsa spridningen av skadliga högfluorerade kemikalier som PFOS och PFAS.
 • Uppföljning av miljömässiga och sociala krav i upphandling.

För mer information kontakta:

Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande

Tfn 054-540 12 88

P-O Haster, miljöstrateg miljöförvaltningen

Tfn 054-540 46 75

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.