Skip to main content

Karlstad största kommunen på Facebook

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2019 13:49 CEST

Karlstads kommun är störst av Sveriges kommuner på Facebook och vi har flest antal visningar på Youtube. Det visar Kreafons årliga kartläggning av kommuner och regioner i sociala medier.

Karlstads kommun har varit Sveriges största kommun på Facebook sedan 2013 när Kreafon började ge ut rapporten Attraktiv region och kommun i en digital värld.

- Det är jätteroligt att Karlstads kommun fortfarande är den kommun som har flest följare och gillare på Facebook av Sveriges alla kommuner, säger Katarina Lindström, kommunikationsdirektör.

- Facebook är en viktig kanal för dialog med Karlstadsborna och för information om våra verksamheter - inte minst vid störningar av olika slag. Vi har ett ovanligt bra engagemang på vår Facebooksida, men det är inte något som ger sig av sig självt, kommunens kommunikatörer jobbar hårt för att upprätthålla det.

Många menar att Facebook är "ute” och att det har blivit väldigt svårt att nå ut där. Kreafons statistik visar en annan bild, fler än tio nya kommunsidor har startats under 2018 och att antalet följare och gillare på kommunernas sidor ökar. Tillsammans har sidorna fler än en miljon fler följare i år, jämfört med 2013. Den potentiella räckvidden kan sägas ha ökat.

Flest visningar på Youtube

I undersökningen framgår också att Karlstads kommun är den kommun vars filmer har i särklass flest visningar på Youtube.

- Allt fler vill ta till sig information genom rörlig bild, som också är oslagbart när det gäller att väcka känslor och förmedla intryck. Karlstads kommun har under senare år arbetat för att öka andelen film i vår kommunikation. En satsning som slagit väl ut, säger Katarina Lindström.

Kreafons kartläggning omfattar kommun- och regionövergripande sidor och kanaler på Facebook, Linkedin och från i år även Youtube.

För mer information kontakta:

Katarina Lindström, kommunikationsdirektör, telefon 070-565 99 37

Emelie Wastelius, kommunikatör, telefon 070-001 89 90