Gå direkt till innehåll
Karlstad Sverigebäst när det gäller kongressgästnätter

Pressmeddelande -

Karlstad Sverigebäst när det gäller kongressgästnätter

Kongressåret 2018 blev ett rekordår för Karlstad. Enligt Svensk Kongressrapport 2018 har Karlstad flest antal gästnätter i samband med nationella kongresser. Cirka 17 000 gästnätter av Sveriges totalt 111 300. Kongressrapporten sammanställs från Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) databas.

-– Det är viktigt för besöksnäringen att Karlstads kommun fortsätter att vara det självklara valet för möten och kongresser, säger Frida Pettersson (C), kommunalråd.

– Under förra året hade Karlstad äran att vara värdstad för flera av de större i Sverige roterande möten såsom Ortopediveckan, Matematikbiennalen, Scouternas Demokratijamboree, Jämställdhetsdagarna med flera, säger Birgitta Sefastsson, Karlstad Convention Bureau.

Genuint värdskap stärker attraktionskraften

När det gäller antalet nationella kongresser hamnade Karlstad tillsammans med Jönköping på en delad femteplats med 20 kongresser vardera. Flest genomfördes i Uppsala som hade 63 stycken.

Enligt tidigare mätningar som SNCVB har genomfört genererar en kongressdeltagare cirka 3 500 kronor per dygn. Kongresser är även samhällsekonomiskt värdefulla då de stärker attraktionsvärdet gällande etableringar, rekryteringar, investeringar och belyser olika styrkeområden.

- Kongresser bidrar samtidigt till kunskapsöverföring när fler lokala representanter har möjlighet att delta på hemmaplan, avslutar Frida Pettersson (C).

– Då flera av kongresserna har pågått flera dagar, ibland upp till en vecka, så generar det många loginätter till våra hotell. Vi i besöksnäringen satsar mycket på att visa genuint värdskap, vilket har visats sig ha stor betydelse i val av kongressdestination, säger Anna Björkenstam-Wedberg, Elite Stadshotellet och ordförande i Hotellgruppen i Karlstad.

Karlstad har som mål att vara ett av Sveriges bästa besöksmål och det gör att samarbetet med besöksnäringen för att erbjuda det allra bästa värdskapet är en viktig del för att nå målet.

För mer information kontakta:

Frida Pettersson (C), kommunalråd, telefon 070-001 61 19.
Birgitta Sefastsson, projektledare, Karlstad Convention Bureau, telefon 070-001 55 42.
Emelie Wastelius, kommunikatör, telefon 054-540 10 26.

Fakta

Karlstad Convention Bureau är en icke-vinstdrivande del av näringsliv- och turismavdelningen på Karlstads kommun. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och support till mötesarrangörer, företag och organisationer som är intresserade av att förlägga en konferens eller kongress i Karlstad.

Svensk kongressrapport innehåller statistik från nationella och internationella kongresser som arrangerats i Sverige. Statistiken som presenteras i rapporten är hämtad från Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) egen databas över nationella kongresser som cirkulerar runt i Sverige samt den internationella organisationen ICCA:s databas över internationella kongresser som arrangerats i Sverige under 2018. I denna rapport har vi avgränsat oss ifrån företagsmöten, mässor, evenemang, och idrottstävlingar.

Kriterier för de inrapporterade kongresserna 

  • Minst 50 deltagare
  • Minst en övernattning
  • Roterar mellan minst tre städer i olika län, alternativt tre länder
  • Arrangeras regelbundet (exempelvis varje, varannan, var tredje eller var fjärde år) Dessa kriterier gäller för både SNCVB:s egen databas samt för ICCA:s databas. Destinations - bundna möten som äger rum kontinuerligt eller engångsmöten lever inte upp till kriterierna och redovisas därför inte i rapporten.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 95 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar över 7 000 medarbetare för visionen om ett bättre liv i solstaden.