Gå direkt till innehåll
Karlstads Parkerings AB höjer parkeringsavgiften från och med 23 januari

Pressmeddelande -

Karlstads Parkerings AB höjer parkeringsavgiften från och med 23 januari

Från och med den 23 januari justeras parkeringsavgiften på det kommunala bolaget Karlstads Parkering AB parkeringsytor, det vill säga parkeringar på kvartersmark och i parkeringshuset Gripen. Parkeringsavgiften höjs i snitt med 2 kronor per timme. På parkeringarna i Tingvallastaden höjs inte parkeringsavgiften de två första timmarna. Bakgrunden till höjningen är att täcka de kostnader bolaget har för markhyra, skötsel och parkeringsövervakning samt att styra beläggningen på parkeringsområdena.

Det är styrelsen i Karlstads Parkerings AB som har tagit beslut om höjning av parkeringsavgiften. Bolaget har hand om ett 20-tal parkeringsområden på kvartersmark och parkeringshuset Gripen. Exempel på parkeringsområden är Bilan, Gamla badhuset, Sundstabadet och Konstapeln. På karlstadsparkering.se hittar du alla parkeringsområden och den nya avgiften.

Parkeringsavgiften för gul, blå, grön och röd zon på parkeringar på gatumark påverkas inte av höjningen.

- Grunden för parkeringsavgiften är att den som använder parkeringsplatsen ska betala för den, inte skattebetalarna. Parkeringsavgiften ersätter parkeringsbolaget för de kostnader som vi har för markhyra, skötsel och parkeringsövervakning. Avgiften är även ett sätt att styra beläggningen på våra parkeringar. Genom en väl avvägd taxa ser vi till att det blir mer rörelse och lättare att hitta en ledig parkeringsplats för den som behöver det. Avgiften är ett verktyg för att för att ordna trafiken, se till att bilisterna inte parkerar längre än nödvändigt och för att uppmuntra till att välja mer hållbara färdsätt, säger Fredrik Gustafsson, verksamhetsutvecklare, Karlstads parkering AB.

Parkeringsavgiften höjs i snitt med 2 kronor per timme

Taxan höjs i snitt med 2 kronor per timme klockan 09-18 vardagar utom vardagar före söndag eller helgdag och klockan 09-15 vardag före söndag eller helgdag. Övrig tid är avgiften endast 2 kronor per timme. På flera av våra parkeringsytor kan du få rabatt genom att köpa dygns- eller veckobiljett.

Exempel 1: På Karolinen kostar det 10 kronor per timme klockan 09-18 vardagar utom vardagar före söndag eller helgdag och klockan 09-15 vardag före söndag eller helgdag. Övrig tid kostar det 2 kronor per timme.

Exempel 2: Parkeringarna i Tingvallastaden: Älgen, Bilan, Slussvakten, Gamla Badhuset, Sandgrund och Karlbergsskolan kostar det 12 kronor de två första timmarna och sedan 14 kronor i timmen klockan 09-18 vardagar utom vardagar före söndag eller helgdag och klockan 09-15 vardag före söndag eller helgdag. Övrig tid kostar det 2 kronor per timme.

- I Centrumnära lägen har vi högre beläggningsgrad på parkeringen och det kostar mer att parkera där. Ställer du dig utanför centrum kostar det mindre. Vi försöker att styra bort arbetsplatspendlare från de mest centrala parkeringarna. Parkeringarna i centrum är främst till för de som ska besöka verksamheter i stan, som butiker och restauranger. Vi vill att det ska vara så lätt som möjligt att parkera i centrum för de som har ärenden dit, Fredrik Gustafsson, verksamhetsutvecklare, Karlstads parkering AB.

  För mer information kontakta:

  Fredrik Gustafsson, verksamhetsutvecklare, Karlstads Parkerings AB, telefon: 054-540 68 25

  (Sofia Carlson, kommunikatör, telefon 054-540 69 87)


  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Kommunen med den glada solen som symbol

  I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.