Gå direkt till innehåll
Kommunens internservice certifieras för kvalitetsarbete

Pressmeddelande -

Kommunens internservice certifieras för kvalitetsarbete

Serviceavdelningen, som står för kommunens interna service, har nu fått ett kvitto på sitt kvalitetsarbete. Avdelningen är den första bland kommunens förvaltningar som är kvalitetscertifierade enligt en internationell standard ISO 9001:2015. Genom att sätta kunden i fokus och arbeta systematisk med förbättringar kan avdelningleverera tjänster och varor med hög och jämn kvalitet.

Serviceavdelningenerbjuder internservice till alla kommunens förvaltningar och bolag så att de kan fokusera på sina kärnuppdrag. Servicen består bland annat av städ, tryckeri, persontransporter, posttjänster, vaktmästartjänster, fordonsuthyrning samt flytt och transport.

- Kvalitets ska genomsyra allt vi gör i kommunen och därför blir jag stolt när vi får ett kvitto på kvalitetsarbete med våra servicetjänster, säger Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden.

App för bättre service

En del av kvalitetsarbetet består av att effektivisera verksamheten och öka kundtillfredsställelsen. Redan nu använder sig medarbetarna av en app för att rapportera in avvikelser och förbättringsförslag.

Men kvalitetsarbetet är mer än bara en app. Det handlar om att systematiskt arbeta mot ständiga förbättringar med hjälp av en standard som används i 188 olika länder.

- Serviceavdelningen har en viktig funktion för alla förvaltningar och bolag i koncernen men även för Karlstadsbon. Jag är imponerad av allt hårt arbete som hela avdelningen lagt ner för att bli certifierade, säger Per-Anders Bergman teknik- och fastighetsdirektör.

Miljö- och kvalitetscertifierade

Städenheten på avdelningen har varit miljöcertifierade i nio år och är van vid att jobba systematiskt med att minska sin negativa miljöpåverkan. Arbetet med att bli kvalitetscertifierade har letts av Sofia Falk och det har pågått i flera år. Sofia Falk har lagt stort fokus på att involvera hela avdelningen för att se till att kvalitetsarbetet blir en del av det vardagliga arbetet.

- Det känns fantastiskt att nu bli certifierade efter flera års slit. Men det är också nu som det riktigt roliga arbetet med att mäta och följa upp vårt arbete börjar. Det är den verkliga utmaningen, säger Sofia Falk kvalitets- och miljöansvarig på serviceavdelningen.

För mer information kontakta:

Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden 054-540 12 78

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör 054-540 65 72

Sofia Falk, kvalitets- och miljöansvarig på serviceavdelningen 054-540 67 23

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har nästan 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.