Gå direkt till innehåll
Kultur- och fritidsnämnden i korthet 23 januari

Pressmeddelande -

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 23 januari


På kultur- och fritidsnämndens möte 23 januari beslutades bland annat om medfinansiering av Allas trädgård, den interna budgeten för 2019 och ett e-förslag.

Övrigt ekonomiskt stöd - medfinansiering av Allas Trädgård

Föreningen Allas Trädgård består av boende på Kronoparken och har som ändamål bland annat att skapa en mötesplats i centrala Kronoparken där olika kulturer och åldrar möts genom att odla, baka och dela kunskap med varandra. Nu har föreningen beviljats ett stöd till på 505 000 kronor till en medborgarträdgård från Boverket, som ger stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Föreningen vill skapa en vacker plats för interkulturella möten mitt i Kronoparkens centrum, med främst en konstnärligt utformad bakugn och grillplats, bord och sittplatser, pergola, kompost och odlingsbäddar på sikt

Villkoren för att få stöd från Boverket är att 50 procent av totalkostnaden, som ligger på 1 010 000 kronor, finansieras med andra medel och därför söker nu föreningen Allas Trädgård ett stöd från Karlstads kommun på 56 500 kronor för 2019 och samma summa för 2020, totalt 113 000 kronor. Föreningen söker samma summor även från de fyra bostadsbolagen på Kronoparken – CIAB, KBAB, Stiftelsen Karlstadshus och Willhem.

Föreningen Allas Trädgård beviljas nu ett stöd på sammanlagt 113 000 kronor, fördelat på två år. För att få stöd även för 2020 behöver föreningen komma in med en delrapport senast i december 2019, där man redovisar hur projektet fortlöper, även ekonomiskt. Om föreningen inte får full finansiering och projektet inte kommer att genomföras blir föreningen återbetalningsskyldig av stödet på 56 500 kronor för 2019. Efter att projektet är genomfört lämnar föreningen in en slutrapport till kultur- och fritidsförvaltningen

Dnr KFN-2018-440 Dpl 46

Internbudget 2019

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget för verksamhetsåret 2019 som nämnden nu har godkänt. Budgeten innehåller fördelning av drift- och investeringsbudget för 2019 samt förslag för 2020 och 2021. Förslaget är baserat på kultur- och fritidsnämndens äskanden och tilldelade anslag från kommunfullmäktige i höstas.

Utöver verksamheternas driftbudget kommer det under 2019 göras en del omfördelning av budget mellan verksamheter, då bland annat bibliotek och fritidsgård kommer att samlokaliseras i en helt ny verksamhet på Kronoparken.

Särskilda tillägg i driftbudget är bland annat stöd till basutställning Värmlands museum, finansiering av Lots och Love, Fritidsbanken och verksamhet på Seniorernas hus samt en isbana på Stora torget.

Investeringsbudgeten innehåller bland annat investeringar i LED-belysning Väse, utbyte av bowlingbanor vid Sundsta bad- och idrottsplats, utegym i Väse Tuggelite och Rud/Tyr, ett centralt motionspår, med konst, nya hinder på Kronoparken, resultattavla Tingvalla, konstgräsplan på Västerstrand, ny återlämningsmaskin på biblioteket, renovering Kalvholmen, och renovering av staket vid idrottsplatser.

Dnr KFN-2018-354 Dpl 10

E-förslag - Trampolinpark

En kommunmedborgare har inkommit med ett e-förslag om att Karlstads kommun ska öppna en trampolinpark likt Yoump eller Bounce som båda finns i Örebro. Kultur- och fritidsnämnden avslår e-förslaget med hänvisning till att det finns privata entreprenörer inom området som kommunen inte bör konkurrera med.

Dnr KFN-2018-370 Dpl 41

Kontaktpersoner:

Johanna Larsson (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Telefon: 054-540 29 31
E-post: johanna.larsson@karlstad.se

Mats Ahrén, kultur- och fritidsdirektör
Telefon: 054-540 24 52
E-post: mats.ahren@karlstad.se

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har nästan 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.