Gå direkt till innehåll
Lärare i Karlstad tilldelas SSAG:s pris i geografi

Pressmeddelande -

Lärare i Karlstad tilldelas SSAG:s pris i geografi

Sofie Nilsson, lärare på Vålbergsskolan i Karlstad tilldelas Kungliga Vetenskapsakademins Svenska Nationalkommitté för geografi och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, SSAG:s årliga lärarpris i geografi.

–Jag trodde aldrig att jag skulle vinna så detta var en jätteöverraskning. Jag blev inbjuden att ta emot priset på deras årsmöte, där det fanns med som en punkt. Jag känner mig väldigt hedrad och stolt, säger Sofie Nilsson, lektor på Vålbergsskolan.

Priset är ett stipendium som avser att stödja och uppmärksamma geografilärare verksamma inom grundskolan eller gymnasieskolan som utför sitt arbete med stor skicklighet och undervisar i geografi utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Delad tjänst med forskarskolan Fundig

Sofie har inom sin läraranställning fått möjlighet att genomföra forskarutbildning i ämnet pedagogiskt arbete genom forskarskolan Fundig på Karlstads universitet. Utbildningens fokus är ämnesdidaktik och digitalisering. Sofies forskning handlar om hur lärare undervisar i geografi på grundskolans högstadium. Övergripande tema för hennes forskning är geografiskt tänkande - ett slags fördjupande av begrepp, kunskaper och kompetens som påminner om relationellt tänkande eller systemtänkande.

–Vålbergsksolan är en kreativ miljö och vår så kallade "vålbergsanda" är stöttande, vilket gör att personalen trivs. Då vågar man testa nya saker som att exempelvis söka till en forskarskola, säger Sofie.

Att Sofie forskarstuderar innebär att hon delar sin ordinarie tjänst med forskarstudierna helt – hon forskar och undervisar alltså 50 procent vardera.

–Jag är så glad att Sofie uppmärksammas som den skickliga lärare hon är. Hon visar samtidigt på möjligheten att fortsätta utvecklas i yrket och jag hoppas att det inspirerar andra lärare till att studera, säger Maria Kjällström, skoldirektör, barn- och ungdomsförvaltningen.

Fokus på klimatet

Sofie har jobbat på Vålbergsskolan sedan 2003 och undervisar i SO-ämnena och engelska. Dock ligger klimatfrågan henne extra varmt om hjärtat:

–Geografi är inte bara kartor och landskap - geografiämnet har en viktig och central uppgift. Att få en större blick, riktad utanför där man bor är superviktigt. När det kommer till klimatet är det en utmaning att inte göra det för dystopiskt, samtidigt som jag måste visa det forskningen presenterar och koppla det till elevernas intressen i deras vardag och kultur, vilket är en utmaning, säger Sofie.

Hon fortsätter:

–Klimatet går i cykler om 30 år, så vi jobbar bland annat med klimatförändringar i förhållande till tid - hur var det då? Hur är det framåt? Vad hade vi för framtidsvisioner då? Vi tittar både på konkreta exempel och hittar exempel som eleverna kan problematisera utan att det bara blir en väderkonfliktfråga, avslutar Sofie.

Sofie vinner med SSAG:s nominering:

Årets pristagare Sofie Nilsson är en entusiastisk och väldigt skicklig lärare som lyfter geografiämnet inom skolans ämnesgrupp och i kommunens ämnesnätverk för förstelärare och SO-lärare. Genom forskarstudierna fortsätter Sofie att bidra med material från relevant geografisk forskning till skolan och kommunens ämnesgrupper. Sofie bidrar även till skolans skolutvecklingsarbete på en övergripande nivå, i form av kollegiala samtalsmodeller som leder till arbetslagsutveckling.

För mer information kontakta:

Amanda Karlsson, kommunikatör, barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 35 20

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.