Gå direkt till innehåll
Lantmäterimyndigheten nyanställer för att korta handläggningstider

Pressmeddelande -

Lantmäterimyndigheten nyanställer för att korta handläggningstider

Lantmäterimyndigheten i Karlstads kommun har nyanställt en lantmätare och en förrättningslantmätare. Målet med nyanställningarna är att korta handläggningstiderna för exempelvis avstyckning och fastighetsregleringar. Myndigheten har sedan tidigare en lantmätare och två förrättningslantmätare.

- Handläggningstiderna för den här typen av ärenden är långa i hela landet och Karlstad är inte unikt på något sätt. När det blir långa handläggningstider så riskerar byggprojekt att försenas och fördyras. Vi vill därför minska våra handläggningstider så gott vi kan, säger Erik Nilsson, (KD) ordförande stadsbyggnadsnämnden.

  Det byggs mycket i vår kommun och många gånger krävs det att Lantmäteriet genomför en så kallad förrättning innan man kan sätta spaden i marken. 

  - Under 2020-2021 har antalet ärenden både ökat och blivit mer komplexa vilket har gjort att även våra handläggningstider ökat. Nu får vi en välbehövlig förstärkning och förhoppningsvis kan vi minska våra handläggningstider framöver, säger Lars-Håkan Bengtsson, avdelningschef, Lantmäteriavdelningen.

  Under senare år har handläggningstiderna hos Lantmäteriet varit långa i hela landet, det kan ta upp till tio månader för en fastighetsreglering och närmare 18 månader för en fastighetsklyvning. Även i Karlstads kommun har man sett en ökning av antalet ärenden vilket resulterat i längre handläggningstider, även om dessa är något kortare än genomsnittet i landet.

  Lantmäterimyndighetens uppgift är bland annat att bilda och förändra fastigheter, att hjälpa fastighetsägare till samverkan och att säkerställa att mark får användas för olika behov. Lantmäterimyndigheten bestämmer också var tomtgränser går.

  Mer information:

  Erik Nilsson (KD), ordförande, telefon 054-540 12 77

  Lars-Håkan Bengtsson, avdelningschef, Lantmäteriavdelningen, telefon 054-540 45 25

  (Monika Martinsson, kommunikationsstrateg, telefon 0700-208451)

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Kommunen med den glada solen som symbol

  I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har nästan 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.