Skip to main content

Pressinbjudan: Invigning av Älvpromenaden och konst

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2019 09:33 CEST

Nu är arbetena med Älvpromenadens andra etapp klara och fredag 24 maj det är dags för invigning. De stora anläggningsarbetena färdigställdes redan i december 2018 men nu är även de återstående arbetena med plantering av träd och växter och montering av konsten längs Museigatan klara.

Älvpromenaden syftar till att ge Karlstadsbor och besökare ett vackert, tillgängligt och spännande promenadstråk längs Klarälven där gestaltning och innehåll ska spegla såväl historia som nutid. Möblering i form av sittytor, vattenpump, träd, pergola och konstnärliga inslag skapar rum längs den annars öppna gatumiljön där bilar, cyklister och gående samsas på de gåendes villkor.

Invigning av konst

Konstnären Emma Kronvalls fyra nya skulpturer kommer att avtäckas i samband med invigningen. 

- De fyra skulpturerna längs Museigatan är lite som tredimensionella dikter eller sånger som handlar om skogen, människorna och platsens historik. Skulpturernas skala och figurativa uttryck skapar närhet och igenkännlighet. Det välbekanta kontra det märkliga och förunderliga, det man inte riktigt kan greppa och som därmed sätter igång tankar och fantasi, säger Emma Kronvall konstnär.

Invigningen går som en dans 

Dansstudenter från dansämnet vid Karlstads Universitet genomför ett sceniskt framträdande i samband med invigningen där de ger sin tolkning av den nya Älvpromenaden och konsten.

Vid invigningen medverkar konstnären Emma Kronvall, kommunalråd Erik Nilsson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Johanna Larsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Henrik Lander, ordförande i teknik- och fastighetsnämnden. Dessutom finns berörda tjänstepersoner från kommunen och företrädare för entreprenören Sten & Vägarbeten på plats.

Dag: Fredag 24 maj

Tid: kl 14.00

Plats: Museigatan, mellan Herrgårdsgatan och Sandgrundsgatan.

Vi kommer även att bjuda på lite eftermiddagsfika. Välkomna!

För mer information kontakta:

Michael Sundholm, projektsamordnare 054-540 68 63

Margareta Nilsson, projektledare 054-540 67 97