Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan: Presskonferens efter stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 4 december

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Presskonferens efter stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 4 december

Eftersom det är ovanligt många ärenden som ska behandlas av Karlstads kommuns stadsbyggnadsnämnds arbetsutskott den här månaden anordnar vi en enkel pressträff efter mötet för att gå igenom besluten som fattats.

Följande ärenden väntas behandlas:

  • Beslut om samråd för detaljplan för Västra Eriksberg (verksamhetsområde norr om Bergvik)
  • Beslut om samråd för detaljplan för kvarteret Stålet (bostäder på Gruvlyckan)
  • Beslut om samråd för detaljplan för Rodret 1 (ny Orrholmsskola inkl idrottshall)
  • Beslut om granskning av detaljplan för Bergvik 1:37 (handel på Månsberget)
  • Beslut om granskning av detaljplan för Göken 2 (bostäder och ny Färjestadsskola)

Handlingarna till dessa ärenden blir inte offentliga förrän efter arbetsutskottets sammanträde och kan därför inte skickas ut i förväg. Den som är intresserad kan dock begära ut handlingarna i samband med pressträffen.

Tid: Onsdag 4 dec, kl 13.00

Plats: Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30 (Lokal Vågen)

För mer information 

Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, tfn 054-540 12 77

Annica Granlund, kommunikationsstrateg, teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 68 66

Ämnen

Regioner