Gå direkt till innehåll
Så kan både campare och allmänhet samsas på Bomstadbaden

Pressmeddelande -

Så kan både campare och allmänhet samsas på Bomstadbaden

Nu finns ett förslag till detaljplan som visar hur marken vid Bomstadbadens camping får användas. Förslaget innebär att allmänheten får tillgång till strandlinjen och att det blir tillåtet med längre uppställningar av till exempel husvagnar. Nu får allmänheten lämna sina synpunkter på förslaget.

Sedan 2016 pågår ett tillsynsärende inom Karlstads kommun efter att privatpersoner ansett att stränder har avskärmats och att byggnader har uppförts utan bygglov. Efter en utredning konstaterade Karlstads kommun att ett 100-tal campingplatser skulle behöva flyttas enligt gällande regler. Sedan dess har campingen tagit bort det som låg inom 4,5 meter från stranden och miljöåklagaren har lagt ner sitt ärende.

Tillåter byggnader

Det nya förslaget till detaljplan reglerar nu hur marken, som använts som camping sedan 50-talet, får användas. Strandskyddet på 100 meter upphävs för att husvagnar med tillbyggnader och campingstugor och servicebyggnader ska kunna finnas i området. Ett promenadstråk närmast vattnet ska dock vara tillgängligt för allmänheten. Bygglovsplikten har tagits bort för så kallade spiketält som är mindre än 25 kvadratmeter inom stora delar av campingens område, inklusive udden.

Bra kompromiss

- Med det här förslaget kan vi ge campingen tillstånd att fortsätta ha sin verksamhet här ute men på ett sätt som ändå skyddar allmänhetens tillgång. Jag tycker att det är en bra kompromiss, säger Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Samråd till 25 feb

Förslaget till detaljplan är nu ute på samråd så att berörda har möjlighet att lämna sina synpunkter. Eventuella synpunkter ska finnas hos stadsbyggnadsförvaltningen senast 25 februari.

För mer information kontakta

Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, tfn 054-540 12 77

Jonas Zetterberg, planchef, stadsbyggnadsförvaltningen, tfn 054-540 45 34

Annica Granlund, kommunikationsstrateg, tfn 054-540 68 66

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har nästan 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.