Gå direkt till innehåll
Sanktionsavgifter för livsmedelsföretagare vid utebliven ansökan till kontrollmyndighet

Pressmeddelande -

Sanktionsavgifter för livsmedelsföretagare vid utebliven ansökan till kontrollmyndighet

Straffen för överträdelser mot livsmedelslagen har blivit hårdare. Nu måste livsmedelsföretagare betala en sanktionsavgift vid utebliven, eller försenad, anmälan om registrering till sin kontrollmyndighet. 

Den 1 januari i år ändrades livsmedelslagen, vilket påverkar dem som startar eller tar över en livsmedelsverksamhet. Ändringen innebär att sanktionsavgifter kommer att tas ut för vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen. Om en livsmedelsföretagare påbörjar en verksamhet utan att först ha lämnat in anmälan om registrering, så måste livsmedelsföretagaren betala en sanktionsavgift som bestäms baserat på en procent av verksamhetens årsomsättning. Anmälan ska lämnas till den myndighet som ansvarar för livsmedelskontroll för det aktuella företaget, t ex kommunens miljönämnd.

Oavsett årsomsättningen kan avgiften lägst vara 5 000 kr och högst 75 000 kr. I de fall då stat, kommun eller ett landsting startar en livsmedelsverksamhet utan anmälan till kontrollmyndighet är avgiften ett fast belopp om 40 000 kr. Sanktionsavgiften tillfaller staten. 

Syftet med avgifterna 

Införandet av sanktionsavgifter tros medföra att livsmedelsföretagare kommer att bli bättre på att följa lagstiftningen. Syftet med det skärpta regelverket är även att göra livsmedel säkrare för konsumenten och bidra till en mer rättvis konkurrens mellan livsmedelsföretagen. Det tros även öka effektiviteten på sanktionssystemet som ska användas vid överträdelser av livsmedelslagstiftningen.

För mer information kontakta:

Eva-Karin Lindner, livsmedelsinspektör
Mejl: eva-karin.lindner@karlstad.se
Tel: 054-540 46 59

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har nästan 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.