Skip to main content

Stå upp mot hatet och öka toleransen

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2019 13:07 CEST

Mångfaldsforum: Alexander Torin, Emma Andersson, Heiko Bubholz, Niklas Wikström (ordförande) och Parvane Assadbegli

Totalt har 75 personer svarat på en enkät om hur Karlstad kan bli en ännu mer HBTQ vänlig kommun. Många tycker att Karlstad är en föregångskommun som redan gör väldigt mycket bra. De flesta förbättringsförslagen är av samma typ som när frågan ställdes för två år sedan. I år innehåller dock enkäten många hatiska svar.

-Den polarisering som vi upplever i samhället och som drabbar flera grupper slår igenom även i enkäten. Två av de mycket hatiska kommentarer vi fått in är ” Döda bögarna” och ”Döda dom redan när dom e små”. Det blir mycket tydligt att vi behöver ta denna fråga på största allvar och arbeta vidare med den tillsammans. Vi behöver ha en bred ansats och arbeta tillsammans i hela Värmland. Vi kommer att ta initiativ till ett sådant samarbete, säger Niklas Wikström (L) ordförande i Mångfaldsforum.

Karlstad beskrivs som en föregångskommun

Karlstads kommun får också många positiva kommentarer i enkäten kring det arbete som redan görs och beskrivs som en föregångare. Det som särskilt uppskattas är kommunens engagemang i Prideparaden, sättet att synliggöra HBTQ frågor samt att kommunen prioriterat utbildningar inom området för kommunens medarbetare. Verksamheten på fritidsgården Bfree är också mycket uppskattad.

-Karlstads kommun har arbetat länge med frågorna och ligger högt i RFSL:s ranking över HBTQ vänliga kommuner. Att få positiv återkoppling sporrar oss att bli ännu bättre, säger Heiko Bubholz (MP) i Mångfaldsforum. Man blir stärkt av synpunkter som ”Det är tydligt att Karlstad är en kommun som tar ställning” och ”Kanonjobb!”.

En del synpunkter har även kommit in som berör andra myndigheter, organisationer och företag. Dessa har kommunen skickat vidare så att de har möjlighet att arbeta med det i respektive verksamhet.

Utbildning, omklädningsrum och synliggörande

Att höja kunskapsnivån om HBTQ frågor, bygga könsneutrala toaletter och öka möjligheterna att kunna byta om enskilt, liksom fler permanenta smyckningar och mötesplatser för HBTQ personer är synpunkter som påminner om svaren i den enkät som gjordes 2017.

-Nattklubben Stoltz blev ju verklighet efter enkäten 2017. I år fick vi in förslag på café, bar, nattklubb för äldre och mötesplats för unga under 13 år. Tillsammans med rörelsen hoppas vi kunna hjälpa till för att utveckla fler trygga och bra platser för HBTQ personer, säger Parvane Assadbegli (V) i Mångfaldsforum.

De absolut flesta förslagen rör utbildning. Det gäller både elever i skolan och personal inom skola, vård och omsorg liksom utbildning riktat till politiker. Förslagen handlar om utbildningar i normkritiskt tänkande och mer kunskap om HBTQ+ frågor.

-Inom detta område pågår sedan många år väldigt mycket arbete, berättar Niklas Wikström, men svaren visar tydligt att vi kan fortsätta att utveckla oss. Förutom att öka toleransen och förbättra normkritiskt tänkande behöver vi höja kunskapen om trans- och intersexualitet.

Könsneutrala toaletter och omklädningsrum där man kan duscha och byta om enskilt är andra vanliga synpunkter i enkäten.

-Vid ny- och ombyggnationer bygger vi redan på detta sätt. Nästa steg blir att se hur vi kan göra enkla korrigerande åtgärder i befintliga lokaler, säger Alexander Torin (M) i Mångfaldsforum.

Kommunens arbete med synliggörande är något som uppskattas väldigt mycket och bedöms som viktigt för att Karlstad ska upplevas som en trygg plats för HBTQ+ personer. I enkätsvaren önskar sig många ytterligare permanenta utsmyckning av staden.

-Vi har ju redan en del både tillfälliga och permanenta utsmyckningar, till exempel kan Stenbron belysas i Pridefärgerna. Nu har vi vänt oss till HBTQ rörelsen för att få konkreta förslag på fler utsmyckningar, säger Emma Andersson (S) i Mångfaldsforum.

För mer information kontakta:

Niklas Wikström (L) kommunalråd och ordförande i Mångfaldsforum,

070-001 82 00.

Camilla Kullander, kommunikationsstrateg, 070-020 84 62.

Fakta: Karlstads kommuns Mångfaldsforum ska öka kunskapen, förståelsen och dialogen med olika minoritetsgrupper i Karlstad genom medborgardialog. I gruppen sitter fem politiker och en tjänsteperson.

Bifogade filer

PDF-dokument