Gå direkt till innehåll
Strandskyddsdispens söks för äventyrslekplatsen

Pressmeddelande -

Strandskyddsdispens söks för äventyrslekplatsen


Efter Länsstyrelsensens beslut att strandskyddsdispens krävs för äventyrslekplatsen på Skutberget har nu en ansökan om strandskyddsdispens lämnats in till stadsbyggnadsförvaltningen. I väntan på beslut har arbetet på lekplatsen upphört helt.

Äventyrslekplatsen på Skutberget har av stadsbyggnadsnämnden bedömts inte kräva strandskyddsdispens. Bedömningen var att den del av lekplatsen som ligger inom strandskyddat område inte strider mot strandskyddets syfte – det vill säga inte hindrar allmänheten från att fritt röra sig i området eller väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Länsstyrelsen har gjort en annan bedömning och anser att strandskyddsdispens krävs.

Ansökan om dispens, bygglov samt en överklagan görs

En ansökan om dispens har idag gjorts av teknik- och fastighetsförvaltningen och förväntas kunna behandlas vid ordinäre stadsbyggnadsnämnd i mars. Samtidigt med ansökan om strandskyddsdispens lämnas även en frivillig bygglovsansökan in. Bygglovsenhetens bedömning är att sådan inte krävs, men teknik och fastighet väljer nu att även göra en bygglovsansökan.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas och det pågår också ett arbete med att göra en sådan överklagan från kommunen. En överklagan kommer lämnas in under den närmaste tiden av teknik- och fastighetsförvaltningen.

Arbetet stoppat på lekplatsen

Med anledning av Länsstyrelsens beslut stoppades arbetet på hela lekplatsen omedelbart. Stadsbyggnadsnämnden fattade den 18 februari även ett formellt beslut om förbud mot arbete på lekplatsen.

Lekplatsen är bara delvis inom strandskyddet

Den del av lekplatsen som är inom strandskyddet består av en gångstig, en liten katt, mus, snigel och gris (4st totalt) i trä, två små kojor till de mindre barnen, två picknickbord, ett balanshinder, ett klätternät, två mindre spel och entréportaler. Resterande del av lekplatsen ligger utanför strandskyddat område.Mer information:

Karin Manner, chef bygglovsenheten, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 054-540 45 69

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör
Telefon: 054-540 65 72

Ingrid Näsström, stadsbyggnadsdirektör
Telefon: 054-540 54 01

Ämnen

Kategorier

Regioner

Relaterat innehåll

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.