Gå direkt till innehåll
Tingvallagymnasiet ska åtgärda brister

Pressmeddelande -

Tingvallagymnasiet ska åtgärda brister

Skolinspektionen anser att Tingvallagymnasiet fortfarande har brister i verksamheten. Nu ska åtgärder vidtas och redovisas senast den 29 april. Annars riskeras ett vite på 1,2 miljoner kronor.

Efter tillsyn på Tingvallagymnasiet meddelade Skolinspektionen i april 2018 att de såg brister inom tre områden:

  • Undervisning och lärande
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

I oktober 2018 redovisade Tingvallagymnasiet vidtagna åtgärder och Skolinspektionen gjorde ett uppföljningsbesök.

I ett uppföljningsbeslut den 10 januari 2019 meddelar Skolinspektionen att de fortfarande ser brister inom de tre områdena.

Tingvallagymnasiet ska vidta och redovisa åtgärder för de brister som kvarstår senast den 29 april 2019. Annars riskeras ett vite på 1,2 miljoner kronor.

”Tar kritiken på största allvar”

Birgitta Larsson är skoldirektör på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Karlstads kommun.

- Vi tar kritiken på största allvar och det har vi gjort redan från första början. Vi har vidtagit flera åtgärder, men de har ännu inte fått tillräcklig effekt och nu intensifieras arbetet under våren.

Birgitta Larsson fortsätter:

- Vi har fått möjligheten att delta i Skolverkets satsning ”Samverkan för bästa skola” som stödjer utvalda skolor att utvecklas utifrån sina egna behov. Det jobbet startar nu och pågår i tre år framåt. Vi har också arbetat fram en tydlig handlingsplan som ska färdigställas tillsammans med den nya gymnasiechefen som tillträder den 1 februari.

För mer information kontakta:

Birgitta Larsson, skoldirektör gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 054-540 13 64

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har nästan 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.