Gå direkt till innehåll
Jessica Ekberg och Monika Lång, Råtorpsskolan respektive Södra Råtorps skola, får årets Helgepris.
Jessica Ekberg och Monika Lång, Råtorpsskolan respektive Södra Råtorps skola, får årets Helgepris.

Pressmeddelande -

Två Karlstadslärare får årets Helgepris

Jessica Ekberg och Monika Lång, som arbetar i förskoleklass på Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola, får i år Helgepriset för sitt arbete med bokstäver i förskoleklassen. Priset består av ett stipendium på 125 000 kronor.

Jessica och Monika tycker att det ska vara lustfyllt att gå till skolan och att det ska vara kul att lära sig läsa. Med det som utgångspunkt har de skapat en arbetsmodell som uppmuntrar och tar tillvara elevernas intressen. 

Med motiveringen: ”Kandidaterna visar med sitt projekt hur man på ett framgångsrikt sätt kan lära elever att läsa genom att lära dem mer om bokstäver och väcka deras nyfikenhet till att ljuda ihop ord. Arbetssättet har också ökat motivationen och kreativiteten hos pedagogerna.

Kandidaterna har presenterat sitt bokstavsarbete i bland annat tidningen Förskolan vilket ledde till att pedagoger runt om i landet ville veta mer om detta spännande arbetssätt.

Kandidaterna vill nu sprida modellen i form av en bok. Projektet har stark anknytning till läroplanen och inspirerar barnen/eleverna till nyfikenhet och kunskap. Arbetssättet har goda förutsättningar att spridas för att komma till nytta i förskoleklassverksamhet i landet.” fick de igår ta emot årets Helgepris.

Bokstavsperson lär eleverna att läsa

Varje måndag kommer det en Bokstavsperson till förskoleklassen, en person som är expert på en speciell bokstav och med sig har personen en resväska. I resväskan finns veckans arbete som har en anknytning till både personen och bokstaven. Ett exempel är Augusta Alfabet som kom lägligt i början av hösten.

• - Tillsammans med eleverna packar vi upp resväskan och de får gissa och förutsäga vad det är i väskan och vad vi kan göra med det. Vi har alltid en idé om vad vi ska göra under veckan men visar det sig att eleverna har andra idéer så kan vi ändra oss och ta tillvara på deras intressen istället, helt i linje med läroplanen, säger Jessica Ekberg.

Klassens behov styr arbetet

• - Vi försöker att välja ämnen efter vad som är aktuellt och vad eleverna är intresserade av. Om det sedan visar sig att det är något som klassen har ett behov av så väljer vi det, det kan handla om ett skolämne men lika gärna vara samarbetsövningar eller diskussioner om hur man är en bra kompis, säger Monika Lång.
Bokstavsarbetet ska spridas till andra
En del i det fortsatta arbetet är att sprida modellen och inspirera andra lärare både i och utanför Karlstad. 

• - Vi har tagit tjänstledigt en dag i veckan för att arbeta med och utveckla modellen. Ett uppdrag vi har är att sprida detta till andra lärare, en idé vi har är att skriva en bok om det, berättar Jessica och Monika.

Helgepriset

Priset har som syfte att belöna insatser och initiativ på skol-, undervisnings- och utbildningsområdet i form av fyra stipendier, ett för förskolan, två för grundskolan och ett för gymnasieskolan/vuxenundervisningen.
Stipendiet kan sökas av enskilda lärare eller av mindre grupper lärare och förskollärare som vill pröva, utvärdera eller dokumentera pedagogiskt utvecklingsarbete baserat på forskning och beprövad erfarenhet i syfte att förbättra undervisningen, höja kunskapsnivån och sprida framgångsrika modeller.
Priset delas ut av Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

För mer information kontakta:

Jessica Ekberg, förskollärare, telefon 070-211 35 90  
Monika Lång, förskollärare, telefon 070-547 11 41 

Kategorier


I Karlstads kommun bor över 90 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv med både universitet, flygplats och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstad styrs efter valet 2014 av en allians mellan M, L, C, KD och MP. I Karlstads kommun arbetar cirka 7 000 medarbetare för visionen om att skapa god livskvalitet för 100 000 Karlstadsbor.

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 95 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar över 7 000 medarbetare för visionen om ett bättre liv i solstaden.