Gå direkt till innehåll
En av frågorna som Karlstads unga fått svara på är vad man behöver för att trivas i skolan.
En av frågorna som Karlstads unga fått svara på är vad man behöver för att trivas i skolan.

Pressmeddelande -

Unga Karlstadsbor tyckte till om framtidens Karlstad

Dagens unga Karlstadsbor är mycket viktiga när kommunen nu ska planera för hur Karlstad ska se ut 2050. Därför lyssnade idag politiker från en rad olika partier när några av de unga berättade om sina tankar.

- Barn och unga är de vi planerar framtidens Karlstad för, därför är det viktigt att de också får vara med och berätta vad de tycker, säger Monika Bubholz (MP).

Hon är ordförande i ett politiskt råd, Översiktsplanerådet, där alla partier i kommunstyrelsen är representerade.

- När vi skapar framtidens Karlstad är det viktigt att vi gör det tillsammans. Genom detta råd säkerställer vi att vi får intryck från många olika håll och att översiktsplanen är väl förankrad när den så småningom är klar, säger Monika Bubholz (MP).

Kenan Kurbegovic, Filippa Lenberg, Isak Carlsson och Lo Hamsch från klass 8C berättade att platser för aktiviteter, bussar och naturområden var ämnen som deras klass lyfte fram som viktiga för att de ska trivas.

- För oss är det viktigt med kollektivtrafik och platser att umgås med sina vänner och träffa nya människor. Vi tycker att det är kul och bra att vi får vara med och påverka vår framtid, säger de alla fyra.

Svaren från dialogen med barn och unga kommer nu att sammanställas och tas med i arbetet att ta fram ett förslag till ny översiktsplan. Förslaget planeras vara klart så att alla Karlstadsbor kan tycka till om det hösten 2020.

- Det är ett stort och viktigt jobb vi har framför oss. Hur ska vi använda vår begränsade yta på ett smart sätt samtidigt som vi växer? Genom bra planering skapar vi förutsättningar för att Karlstad växer på ett långsiktigt hållbart sätt och fortsätter vara en plats där vi trivs att leva och bo även i framtiden, avslutar Monika Bubholz (MP)

Om översiktsplan Karlstad 2050

Kommunen har börjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Karlstads kommun, en plan som sträcker sig fram till år 2050. En översiktsplan anger hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. I den nya planen bedömer vi att 20 000-30 000 nya bostäder behöver planläggas.

Under året har arbetet startat genom olika typer av inventeringar och nulägesanalyser. Bland annat hur mark runt om i kommunen används, och vilka typer av bostäder som finns idag och hur efterfrågan av verksamhetsmark ser ut. Under hösten 2020 räknar vi med att det kommer finnas ett förslag till ny översiktsplan som alla Karlstadsbor kommer att få tycka till om.

Fakta om dialogen med barn och unga

Två klasser på nio olika grundskolor i hela Karlstads kommun får svara på frågor. Totalt kommer drygt 400 barn och unga från år 4 till år 9 att ha deltagit.

Frågorna handlar om vad man behöver för att trivas och må bra där man bor, i skolan och på fritiden. Vi frågar också vad man tror är viktigt i ens liv om 30 år och hur man tror att resandet sker då.

För mer information kontakta:

Monika Bubholz, kommunalråd (MP), 076-126 01 02
Madeleine Hellberg, samhällsplanerare, 054-540 12 34

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner