Gå direkt till innehåll
Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 28 augusti

Pressmeddelande -

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 28 augusti

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld, 054-540 12 81, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.


Motion – Fixarservice inom digital teknik för äldre

Socialdemokraterna har föreslagit i en motion att kommunen ska utreda möjligheterna till att erbjuda Fixarservice inom digital teknik för äldre. Motionen har skickats till vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen för beredning.

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen

Motionen avslås då vård- och omsorgsnämnden inte har vare sig ekonomiska resurser eller personell kompetens att utvidga verksamhetsuppdraget med teknisk support utöver den välfärdsteknik som erbjuds inom ramen för vård och omsorg.


Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige.

Dnr VON-2019-197 Dpl 30

Ansvarig handläggare: utvecklingschef Marie Johansson, 054-540 55 56.

Ej verkställda beslut – april till juni 2019

Varje kvartal ska kommunen redovisa till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om det finns beslut som inte blivit verkställda inom tre månader. Uppgifterna om ej verkställda beslut redovisas också till kommunrevisionen och till kommunfullmäktige.

Vid rapporteringen efter det andra kvartalet 2019 fanns det 15 beslut om särskilt boende enligt socialtjänstlagen som inte blivit verkställda inom tre månader.

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fanns 25 beslut som inte blivit verkställda inom tre månader. 11 av besluten gäller bostad med särskild service. De övriga gäller ledsagarservice (sex), kontaktperson (två), avlösarservice (ett) och daglig verksamhet (fem).

Beslut

Redovisningen godkändes.

Dnr VON-2019-230 Dpl 34, VON-2019-231 Dpl 34

Ansvarig handläggare: tillsynschef Christina Millner, 054-540 55 09.

Ämnen

Regioner