Gå direkt till innehåll
Anette Wästlund, gasföreståndare och David Andersson, ställföreträdande gasföreståndare
Anette Wästlund, gasföreståndare och David Andersson, ställföreträdande gasföreståndare

Pressmeddelande -

Vi har producerat fordonsgas i 10 år!

Karlstads kommuns fordonsgasanläggning har fyllt 10 år. Sedan starten har vi producerat runt 6 200 000 Nm3 biogas och skapat miljönytta – självklart ska det firas med tårta.

På bilden ser du Anette Wästlund, gasföreståndare och David Andersson, ställföreträdande gasföreståndare som firar 10-årsdagen med tårta. Från och med starten 2010 till 2020 har vi producerat cirka 6 200 000 Nm3 biogas vilket motsvarar cirka 6 800 000 liter bensin. 6 200 000 Nm3 biogas räcker för att köra drygt 3460 varv kring jorden. Genom gasproduktionen är Karlstads kommun med och bidrar till ett fossilfritt samhälle.

Så blir fordonsgasen till

När vi renar avloppsvattnet så tar vi vara på det slam som bildas. Slammet rötas vid Sjöstads avloppsreningsverk och som en bioprodukt bildas rötgas. I rötningsprocessen bildas biogas som till största delen, cirka 65 procent, består av metangas. Biogasen uppgraderas sedan i fordonsgasanläggningen, där gasen renas så att den uppfyller fordonsgaskvalitet med en metanhalt på minst 97 procent. Den renade gasen komprimeras och fylls i gasflak som sedan levereras till tankstationen.

Anläggningen levererar cirka 600 000 normalkubikmeter fordonsgas per år. Varje dygn produceras ungefär 1 flak fordonsgas (1910 kubikmeter), vilket motsvarar cirka 2000 liter bensin.

- Av något som enbart skulle kunna ses som en restprodukt kan vi skapa något riktigt bra. Att köra på biogas minskar utsläppen av koldioxid med närmare 100 procent jämfört med bensin. Vår producerade fordonsgas gör verklig miljönytta, säger Anette Wästlund, gasföreståndare, teknik- och fastighetsförvaltningen.

Var kan du tanka fordonsgas?

Fordonsgasen som produceras på Sjöstadsverket i Karlstad säljs till allmänheten hos OKQ8 på Våxnäs i Karlstad. För information om övriga tankställen i Sverige, se fordonsgas.se

Läs mer om biogas på karlstad.se

För mer information kontakta:

Anette Wästlund, Gasförsetåndare, teknik- och fastighetsförvaltningen, telefon: 054-540 65 11

(Sofia Carlson, kommunikatör, teknik- och fastighetsförvaltningen, telefon 054-540 69 87)

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.