Pressmeddelande -

Framtidens virtuella pappersmaskin är här

En virtuell pappersmaskin innebär möjligheter att testköra och optimera driften utan dyra produktionsstopp i industrin. Ny forskning från Karlstads universitet som sparar både pengar och miljö.

- Det är nu möjligt att köra pappersprocessen helt virtuellt, utan dyr utrustning, för att ta fram varje pappersmaskins optimala inställningar, säger Björn Sjöstrand, som nyligen disputerat i kemiteknik vid Karlstads universitet. Denna virtuella pappersmaskin medför möjligheter att spara på miljön, vilket även sparar pengar för företagen. Optimeringen går ut på att, med en vanlig dator, avgöra hur pappersmaskinen ska köras.

Virtuell testkörning och optimering spar pengar och miljö
Tillverkningen av papper är en stor och viktig industri i Sverige. En industri som samtidigt är en betydande förbrukare av energi. Genom att använda modeller för de olika delarna av pappersmaskinen tillsammans med varandra, har forskarna lyckats ta fram ett sätt att köra hela pappersmaskinen virtuellt i en dator. De har utvecklat en helt ny modell för den första delen av pappersmaskinen. Sedan använt den tillsammans med modeller för de andra delarna av maskinen. Modellen av pappersmaskinen som helhet, som presenteras i Björn Sjöstrands avhandling, ger papperstillverkare möjlighet att optimera sina maskiner utan att störa produktionen, eftersom det nu går att göra i en vanlig dator.

- Det är extremt dyrt att störa tillverkningsprocessen, varje timme utebliven produktion är kostsamt för företagen, säger Björn Sjöstrand. Det är även både dyrt och svårt att få till bra tester i laboratoriet. Nu kan forskare och producenter, utan att behöva störa produktionen eller lägga dyrbar tid i laboratoriet, testa hur varje pappersmaskin ska köras för att få högsta möjliga effektivitet.

För mera information kontakta Björn Sjöstrand, universitetsadjunkt i kemiteknik, på tel 054-700 2358 eller bjorn.sjostrand@kau.se

Här finner du avhandlingen Vacuum Dewatering of Cellulosic Materials: New insights into transport phenomena in the papermaking process

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • kemiteknik
  • pappersindustri
  • skogsindustri

Regioner

  • Värmland

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.

Kontakter

Carina Olsson

Presskontakt Presskontakt Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 054-700 22 44