Pressmeddelande -

Karlstads universitet startar ny lärarutbildning

Med start hösten 2019 kommer Karlstads universitet att utbilda ämneslärare med inriktning mot årskurs 7-9. Den nya utbildningen ger en lärarexamen med behörighet att undervisa i två ämnen och startar för att möta det stora behovet av lärare.

- Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda den nya utbildningen som också är efterfrågad i regionen, säger Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet. Det innebär även att vi får ett heltäckande utbildningsutbud inom lärarutbildningen, vilket betyder mycket för oss som lärosäte.

Utbildningen kommer att erbjudas i ämnena geografi, historia, idrott och hälsa, matematik, engelska, samhällskunskap och svenska. Ämnena kan kombineras med varandra med undantag svenska och samhällskunskap.

- Vi står inför en stor lärarbrist i samhället och vi arbetar aktivt för att hitta nya vägar till lärarexamen. Den här utbildningen är ett år kortare än ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasiet och kan därför vara en väg för de som vill snabbare ut i yrkeslivet, säger Jessica Eriksson.

Den nya utbildningen är fyraårig och kommer att vara en campusutbildning med 50 platser.

Mellan 2011 och 2013 utbildade Karlstads universitet ämneslärare för årskurs 7-9 med behörighet i tre ämnen. Sommaren 2017 utfärdades en ny förordning som gjorde det möjligt att istället erbjuda en ny form av utbildning som ger lärare behörighet i två ämnen.

Kontakt: Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningsnämnden, tfn 070-770 51 59 eller jessica.eriksson@kau.se.

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Regioner

  • Värmland

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.

Presskontakt

Anders Sahlin

Presskontakt Pressekreterare Pressekreterare 054-700 1999

Marie Rosenlind Nordensson

Presskontakt Kommunikationschef 073-046 22 57

Petter Niljung

Presskontakt Presskontakt rektor 070- 286 84 92

Christina Knowles

Presskontakt Presskontakt Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Handelshögskolan 054-700 10 23

Carina Olsson

Presskontakt Presskontakt Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 054-700 22 44

Maria Nilsson

Presskontakt Presskontakt Lärarutbildningen 076-1405681