Pressmeddelande -

Nu erbjuder vi starkare stöd till innovativa bolag inom life science

Nu förbättrar vi förutsättningarna för uppfinnare med goda idéer inom life science. KI Innovations kan nu med stöd från Vinnovas Excellensprogram stärka sitt inkubatorerbjudande till forskare som vill ta sina idéer vidare till marknaden.

KI Innovations inkubatorprogram, DRIVE, stöttar uppstartsbolag inom life science i en inkubatorprocess som innefattar flera års affärscoachning, utbildningsprogram, nätverk mellan entreprenörer, experter, investerare, näringsliv och forskare på KI

- KI Innovations är både stolta och glada över att få ta del av de medel som Vinnova satsar på innovation i form av Vinnovas nationella inkubatorprogram säger Lilian Wikström, VD på KI Innovations. Det finns mycket intressanta uppslag inom Life Science som vi nu kan stötta på ett ännu effektivare sätt.

Med Vinnovastödet kan vi accelerera utvecklingen av nya kunskapsintensiva life science projekt och bolag. Vi har identifierat sex nya bolag som blivit antagna till vårt inkubatorprogram DRIVE. Vi kommer att stärka inkubationsprocessen genom att med olika insatser stötta bolagen mot kommersialisering.

- Vi är glada över att vi nu har påbörjat vår gemensamma resa tillsammans med Sigrid Therapeutics, HepaPredict, Medify, Mindmend, Developeration och Gesynta - bolag som nu tillhör den exklusiva grupp som är med i DRIVE. Samtidigt som vi kan erbjuda utökade tjänster till de nio bolag som sedan tidigare är medlemmar i DRIVE.

Vårt mål på KI Innovations är att utöver de tjänster som vi tidigare tillhandahållit våra bolag i DRIVE i fortsättningen även kunna erbjuda tillgång till dedikerade externa seniora affärs coacher och därutöver entreprenörutvecklingsprogram tillsammans med en samarbetspartner av erkänt hög kvalitet, säger Christian Krog-Jensen, ledare för DRIVE inkubatorprogrammet på KI Innovations.

De sex nya företag som blivit intagna i KI Innovations inkubatorprogram:

Sigrid Therapeutics – Det finns en stor grupp av individer med förstadier till typ 2-diabetes som idag är obehandlade och som med hög sannolikhet utvecklar diabetes utan behandling eller kraftig ändrad livsstil. Sigrid utvecklar en unik teknik för behandling av pre-diabetes som visats förbättra glykemisk kontroll på ett säkert och effektivt sätt. Sigrid har ett starkt entreprenöriellt team från näringslivet, Karolinska Institutet och en stark bas i ledande forskning inom diabetes från Stockholms universitet.

HepaPredict – har unikt know-how inom ”3D-in vitro cell culture system” för humana hepatocyter. Hepapredict erbjuder ”fee-for-service”-utvärderingar av läkemedelsmetabolism, farmakokinetiska egenskaper och säkerhet (DILI). Tekniken kan utföra evalueringar snabbare än etablerade tekniker och kan med hög säkerhet identifiera kemiska substanser som skadliga.

Medify – utvecklar det första intelligenta verktyget för medicinsk fortbildning. Inom hälsosystemen finns behov för kontinuerlig utbildning och med hjälp av Medifys verktyg kan nya behandlingstekniker avsevärt snabbare föras från forskning och industri till sjukvårdens personal på ett transparant sätt. Medify förbättrar mötet mellan den medicinska professionen och industrin, mellan forskningen och vården och mellan olika vårdenheter..

MindMend - utvecklar en digital plattform som erbjuder psykiatrisk behandling med hjälp av av ICBT (Internet-based Cognitive Behavioural Therapy). Det är visat att effekten av ICBT motsvarar effekten av traditionell behandling av psykiatriker och plattformen är dessutom tillgänglig dygnet runt. Den första produkten skall hjälpa patienter med ADHD och bygger på mer än 20 år klinisk erfarenhet, är evidensbaserad, kostnadseffektiv och skalbar.

Developeration – utvecklar produkten PexyEazy® som är en helt ny och unik metod för behandling av hemorrojder. PexyEazy® är en innovativ medicinteknisk produkt som möjliggör rektal kirurgi utan att det är nödvändigt med narkos och som ger mindre postoperativ smärta samt minskar behandlingskostnaden med upp till 70%. PexyEazy® har prövats in vivo med lovande resultat.

Gesynta – är ett läkemedelsbolag med meriterade forskare från Karolinska Institutet och ett team med erfarenhet från läkemedel/biotech. Gesynta har patenterade orala mPGES-1 inhibitorer i utveckling för behandling av patienter med kroniska inflammatoriska tillstånd, där både den antiinflammatorisk effekten och ytterligare farmakologisk aktivitet är av vikt för ny innovativ behandling av de indikationer bolaget fokuserar på. 

Om KI Innovations

KI Innovations är ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se

Ämnen

  • Medicin, läkemedel

Regioner

  • Solna

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science.

Kontakter

Maria Berner-Holmström

Presskontakt Kommunikationsansvarig Kommunikation 070-7640785

Lilian Wikström

Presskontakt VD Verkställande direktör, KI Innovations AB 070-453 31 17

Relaterat innehåll