Forskning och Hälsa i Kungsträdgården den 20 maj 2010

Tid 3 Maj 2010

Plats Kungsträdgården, Stockholm

Den 20 maj firas James Lind’s Day runt om i världen. Det är den internationella dagen för forskning och hälsa. 2009 fyllde vi Kungsträdgården med politiker, forskare och artister, som kom för att tala och sprida budskapet om betydelsen av medicinsk forskning, livskvalitet och hälsa. Den 20 maj 2010 gör vi det ig...en! Precis som förra året inbjuds allmänheten till Kungsträdgården för att testa sin hälsa vid teststationer. Dessutom får alla möjligheten att träffa politiker, läkemedelsbolag, medicintekniska bolag och forskare för att ställa frågor om forskningspolitik, forskning, diagnostik och sjukdomar. Under dagen kommer besökare dessutom att bjudas underhållning och aktiviteter av olika slag som passar både barn och vuxna. Läs mer på http://forskningochhalsa.se.