Författarpresentation av nya boken Nästan allt om människan

Tid 2 December 2008 18:00 – 21:00

Plats ABF huset, Sveavägen 41 i Stockholm, Hedensalen

Professor Johan Frostegård berättar om sin nya bok Nästan allt om människan Evolutionen, generna, moralen och lite till. Johan Frostegård, professor i medicin vid Karolinska Institutet ger, lagom till firandet av Darwin 200 år, många goda skäl för såväl humanister, samhällsvetare som medicinare att läsa mer om evolutionen och det naturliga urvalet.

Kategorier

  • johan frostegård
  • det naturliga urvalet
  • darwin 200 år
  • genforskning
  • evolution

Relaterat innehåll