Pressmeddelande -

Storsatning mot våld

Karolinska Institutet University Press deltar i ny nationell storsatsning som konfronterar attityder och förhållningssätt till våld och ungdomars villkor - på ungdomars villkor. Projektet vill starta en process i skolorna som kan leda till en mätbar förändring och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Hjärnkraft, Unga KRIS, Karolinska Institutet University Press (KIUP) och projekt Slänten (Studiefrämjandet i Norra-Storstockholm) kommer att genomföra ett pilotprojekt inför ett treårigt informations/påverkansprojekt om konsekvenserna av våld mot huvudet och effekterna på hjärnan av alkohol och droger. Projektet riktar sig i första hand till ungdomar i högstadiet, dvs från årskurs 6-9.

Projektets övergripande syfte är att minska våld bland unga människor, med fokus på våld mot hjärnan, genom att påverka ungdomars attityder och förhållningssätt till våld, öka deras förståelse för våldets mekanismer, fördjupa deras kunskaper om våldets konsekvenser och kopplingar till alkohol och droger samt ge dem tillfälle att reflektera över egna värderingar och förhållningssätt.

Hjärnspark – en kunskapssatsning för ungdomar om hjärnan, våld och droger och spel

Vi på Karolinska Institutet University Press är övertygade om att kunskap om och en tydlig bild av hjärnans sårbarhet skapar motstånd mot att skada hjärnan - sin egen och alla andras. Därför ger vi ut en bok i pocketformat om hjärnan, våld och droger och spel med en tillhörande interaktiv webbsida med bilder av hjärnan och nervsystemet i 3D riktad till ungdomar i årskurs 7–9. Boken skrivs av Anna Josephson, forskare och specialistläkare i neurokirurgi och Lars Olson, professor vid institutionen för neurovetenskap, båda vid Karolinska Institutet. Boken utkommer under våren 2009.



Kontaktpersoner
Cecilia Runnström 0852487090 Berenike Munthe 08 520 274 70
cecilia.runnstrom@kiup.se berenike.munthe@kiup.se

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Taggar

  • ungdomsvåld
  • misshandel
  • neurologi
  • våld
  • utbildning

Karolinska Institutet University Press AB startade 2005 och ger ut medicinsk populärvetenskap.  Ägare är Karolinska Institutet Holding AB. Förlaget ska popularisera forskningsrön från ledande medicinska forskare framför allt från Karolinska Institutet.

Böckerna är i första hand riktade till dig som är patient eller anhöriga men också till dig som arbetar inom sjukvården eller vill ha mer kunskap om medicinsk forskning.

De flesta av våra författare är framstående forskare knutna till Karolinska Institutet.
Vill du läsa mer om forskningen gå in på www.ki.se.


Relaterat material

Relaterade nyheter