Pressmeddelande -

Lokala företags idéer matchas med unga skarpa entreprenörer och innovativa affärskoncept formas

Tid och resurser till att förverkliga idéer, innovationer och nya affärskoncept har alltid varit en bristvara hos lokala småföretag. Inte nu längre. Katec har under våren genomfört en första omgång av sitt utvecklingsprogram, där företags idéer har förverkligats med stöd av unga entreprenörer, speciellt utvalda till Katecs ledarprogram Ung VD.
 

För många lokala småföretag räcker inte tiden till att ta hand om alla kreativa idéer som skulle kunna utveckla befintliga och nya produkter/tjänster. Bristen på tid och resurser med vardagens alla utmaningar gör att idéer ofta blir liggande i skrivbordslådan. En av Katecs stora utmaningar har varit att ta vara på all den innovationslusta, uppfinningsrikedom och kreativitet som finns i vår region och samtidigt bidra till att nya unga entreprenörer utvecklas.

Genom att utveckla möjligheten för företag att tillfälligt placera sina idéer och innovationer i Katecs Produktdepå och samtidigt starta en utbildning för unga skarpa entreprenörer i ett företagsledarprogram Ung VD, skapar Katec möjligheten att utmana det klassiska småföretagarproblemet, tids- och resursbrist för innovativ utveckling.  Under våren har en första omgång av Ung VD genomförts och på Torsdag den 31/5 är det avslutningsmingel med idéägande företag.

Konceptet är utformat så att lokala småföretag tillfälligt placerar sin idé, innovation eller t.o.m. problemformulering i Katecs Produktdepå. De unga entreprenörerna i Katecs Ung VD program har varit projektledare och resurser för att vidareutveckla innehållet i Produktdepån till affärsmässiga produkter och tjänster. Kraven på de speciellt utvalda personerna har varit att de parallellt med utbildningen till Ung VD, ska bidra med sin kompetens och tid för innovationsprojekten.

Ung VD utbildningen har genomförts som ett antal föreläsningar och workshops inom bl.a. företagande, ekonomi, kreativ/innovativ organisation, marknadsföring av innovationer samt PR & mediaträning.  Mellan dessa utbildningstillfällen har de "unga VD:arna" arbetat med respektive produktdepåprojekt tillsammans med företagen. Katec har bidragit bl.a. med innovationsrådgivning, kommersialiseringsstöd och marknadsanalyser.

Efter första genomförandet ser man att flera spännande innovativa affärskoncept börjar ta tydlig form och man kan samtidigt med glädje konstatera att en grupp unga entreprenörer tagit ett stort kompetenskliv mot roller som framtida företagsledare och unga VD:ar, nu med innovationsprocessen som ett av sina skarpaste vapen.

Bakgrunden till ledarprogrammet Ung VD
Att leda innovativa företag kräver speciell kompetens. Det har Marie Gillstam, vd för Katec, insett och vill förstärka resurserna för satsningen.

- På företagen krävs framför allt att ledare har förmåga att stimulera kreativitet och idéer hos sin personal. Den här känslan för att kunna värdera och identifiera potentiella innovationer blir allt viktigare. Det krävs en process där idéer tillvaratas, utvärderas och i bästa fall utvecklas till innovationer. Därmed också den bästa tänkbara uppmuntran för medarbetare.

- Målet måste vara att du ska kunna kommunicera värdet och nyttan med företagets innovativa verksamhet till kunder, ägare och övriga intressenter. Det ger tillväxt i företaget, säger Marie Gillstam och avslutar: - Vi tror att den kompetensen blir allt mera efterfrågad. Och Sverige behöver fler innovativa företag. Just därför finns vårt program Ung VD.

Röster om ledarprogrammet Ung VD
- I Produktdepåprojektet har jag fått träffa många kreativa idésprutor och Katec har ett unikt nätverk av kompetenser, som jag aldrig skulle få tillgång till annars, säger Leandro Araya Odergard, Ung VD och fortsätter:

- Katecs egna resurser har fungerat som fantastiska bollplank, det har alltid funnits lösningar. - Utbildningarna har skapat bra sammanhang då föreläsningarna gjorts av personer som jobbar med området till vardags, något som man tror är enkelt, som att skriva en riktigt bra faktura var en nyttig övning - det omfattar mer än man tror, avslutar Leandro.

Röster om Produktdepån
- I den regionanalys som vi gjorde till KFV och regionförbundet, hittade vi brister kring produktutveckling och innovationer/patent, som var hinder för lokala företags fortsatta utveckling, säger Markku Kanala verksamhetskonsult hos Unik Resurs.
- Det Katec åstadkommer med sitt koncept, där Katec förser företag med tid och resurser och ser till att idéer ur Produktdepån faktiskt blir verkliga affärer för företagen, ger ett löfte om en innovativ framtid för den lokala regionen och tar bort avgörande hinder för fortsatt utveckling, poängterar Markku.

Ämnen

  • Ingenjörskonst

Regioner

  • Södermanland

Katec ska vara en resurs för människor, företag och samhälle för utveckling av nya produkter, tjänster och företag. Katecs mål är att skapa nya arbetsstillfällen, nya företag och allmänt bidra till förnyelse i Katrineholm genom nya livskraftiga, lönsamma och tillväxande verksamheter.