Räta Linjen Gruppen sammanträder i Katrineholm

Tid 28 April 2006 10:00 – 10:00

Plats Stora Djulö, Katrineholm

Vägstråket Räta Linjen mellan Norrköping och Gävle via Katrineholm, Eskilstuna, Västerås och Sala utgör en viktig del av det nationella stamvägnätet som riksdagen fattade beslut om 1993. Stråket är en viktig nord-sydlig förbindelseled särskilt när det gäller godstransporter. Räta Linjen Gruppen genomför nu ett seminarium i Katrineholm där speciellt den södra delen av stråket kommer att uppmärksammas. Representanter för medierna är välkomna att delta i seminariet. Tid: 28 april 10-12.30 Plats: Stora Djulö, Katrineholm 10.00 Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström hälsar välkommen och talar om Räta Linjens betydelse för kommunerna i Sörmland. 10.30 Bengt-Erik Bengtsson hamndirektör i Norrköping talar om intermodala transporter och vägens betydelse för dessa 11.00 Presentation av Räta Linjen Gruppens rapport I och II – Bengt Andersson, Inregia 11.30 Information om regeringens trafikproposition – Ragnvald Paulsson, Näringsdepartementet 12.00 Vägverkets investeringsplaner – Vägdirektör Christer Agerback Räta Linjen gruppen består av representanter för Länsstyrelsen i Västmanlands och Gävleborgs län, Regionförbundet Sörmland samt kommunerna Norrköping, Katrineholm. Kungsör, Eskilstuna, Hallstahammar, Västerås, Sala, Heby och Gävle. Utfärdat av: KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Informationskontoret För övriga upplysningar hänvisas till: Informatör Anna Bengtsson, 0150-577 77

Kontakter

Geza Simon

Presskontakt Informatör 0150-570 17

Maria Magnusson

Presskontakt Informationschef 0150-57080

Relaterat innehåll