Pressmeddelande -

Bra resultat för sommarskolan

Sommarskolan visar bra resultat. Av deltagarna från skolår 9 fick 8 elever av 10 godkänt betyg i engelska, i matematik blev 30 av 40 godkända och av de 5 som läst svenska/svenska som andraspråk fick 2 godkänt. 

- Det positiva resultatet visar att sommarskolan är en bra satsning som ger eleverna förutsättningar att få godkända betyg, säger verksamhetschef Jörgen Rüdeberg i en kommentar.

Elever som är motiverade når snabbt resultat. 23 av eleverna i sommarskolan som har ansökt till gymnasieskolan har blivit behöriga till yrkesprogrammen i höst.

I år har eleverna endast haft möjlighet att läsa upp ett ämne, även om de inte varit godkända i flera ämnen. Det betyder att den tid de har fått för ämnet i sommarskolan, motsvarar en stor del av en normal termin i skolan, vilket ökar förutsättningarna att få godkänt.

Bakgrund

Sommarskolan på Tallåsskolan har pågått i tre veckor under sommarlovet för skolår 7-9 och det individuella programmet  på gymnasieskolan. Även elever i de tidigare skolåren upp till skolår 6, har haft sommarskola under samma tidsperiod i Sandbäcksskolans lokaler. Lektionerna har pågått fram till klockan 13 varje dag.

Föregående läsår påbörjades även en satsning på vinterlovsskola. Satsningen fortsätter även nästa läsår och utökas då med en höstlovsskola.

För ytterligare upplysningar, kontakta förvaltningschef Helene Björkqvist, telefon 0150-572 64.

Ämnen

  • Kommunal service

Kategorier

  • katrineholms kommun
  • grundskolan
  • bildningsförvaltningen

Regioner

  • Katrineholm

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

Kontakter

Geza Simon

Presskontakt Informatör 0150-570 17

Maria Magnusson

Presskontakt Informationschef 0150-57080