Pressmeddelande -

Celebert besök i Katrineholm

En grupp med deltagare ur UD:s diplomatprogram samt Regeringskansliets aspirantprogram kommer torsdagen den 11 november att göra ett studiebesök i Katrineholm. Gruppen som består av tio personer kommer att börja dagen på stadshuset Gröna Kulle där kommunstyrelsens ordförande Jan Larsson till att börja med orienterar om frågor som är aktuella för Katrineholms kommun. Kommunchefen Erik Hellqvist kommer att tala om kommunen i ett utvecklingsperspektiv och kommunsekreterare Gunnar Westermark tar upp den viktiga frågan om kommunikationer. Staffan Källström, kommunjurist kommer att berätta om hur det går till att skaffa bredband åt alla. Projektledare Cecilia Björk informerar slutligen om landsbygdsprojektet LantBO05 innan det är dags för lunch. På eftermiddagen fortsätter programmet på Näringslivscentrum där verksamhetsledare Conny Petrén och projektledare Leif Öskog berättar om hur man där arbetar med frågor som rör näringslivet. UD:s diplomatprogram är en nio månader lång specialinriktad utbildning för unga akademiker. Det syftar till att förbereda de nyantagna handläggarna för den allsidiga tjänstgöring som väntar inom UD. Aspirantprogrammet är en skräddarsydd utbildning som leder till ett arbete som handläggare i något departement.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Södermanland

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 32 900 invånare.

www.katrineholm.se

Kontakter

Geza Simon

Presskontakt Informatör 0150-570 17

Maria Magnusson

Presskontakt Informationschef 0150-57080