Pressmeddelande -

En delegation från Tanzania besöker Katrineholm


    • En delegation från Muhezadistriktet i Tanzania besöker Katrineholm från 17 till 22 november. Besöket ingår som en del i projektet Miljöteknik för hållbar utveckling, ett samverkansprojekt mellan kommuner, företag och ideella organisationer. Projektet finansieras av SALA IDA, Sveriges Kommuner och Landstings organisation för internationellt utvecklingssamarbete.

    • För ett år sedan inleddes, på initiativ av NEEM (Nätverk för entreprenörer för etniska minoriteter), ett samarbete mellan Katrineholms kommun och Muhezadistriktet i Tanzania. Syftet med projektet är att stödja utveckling av olika miljötekniker för energi och vattenförsörjning.

    • Delegationen från Tanzania har under sitt besök ett intensivt program som inkluderar företagsbesök, utbildning i miljöteknik för tanzaniska tekniker samt diskussioner om entreprenörskap.

    • -Vi ser mycket positivt på besöket från Tanzania, säger Conny Petrén, chef för Näringsliv och Tillväxt i Katrineholm. Projektet bidrar till lokal ekonomisk utveckling i de båda kommunerna. Det sätter fart på framväxten av nya företag, utveckling av produkter och tjänster och ökar företagens konkurrenskraft, tillväxtpotential och förmåga till internationalisering.

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Katrineholm

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 32 900 invånare.

www.katrineholm.se

Kontakter

Geza Simon

Presskontakt Informatör 0150-570 17

Maria Magnusson

Presskontakt Informationschef 0150-57080