Pressmeddelande -

Guldklimp till Katrineholms miljöarbete

Katrineholms kommun får 31,3 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket till investeringar för att minska klimatpåverkan (KLIMP). Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2005 att lämna in ansökan om bidrag till investeringar och åtgärder som sammanlagt beräknas uppgå till 105 miljoner kronor. Genom åtgärderna minskas utsläppen av växthusgaser med 17 900 ton per år, lika mycket som 6 200 bilar släpper ut på ett år. Flera företag har deltagit i arbetet med ansökan som t.ex. KEAB, KFAB, IUC, KC-Betong, PEAB, Sörmlands Grafiska Quebecor och SKF Mekan. Kommunen har fått bidrag till sex projekt • Biogasanläggning i Katrineholm • Bidrag till biogasdrivna fordon • Fjärrvärme till Värmbols industriområde • Ishall med koldioxid som köldbärare • Industrispår till Mogetorp • Informations- och folkbildningsinsatser - Det är oerhört glädjande att kommunen och näringslivet kunnat samverka på ett så konstruktivt och framgångsrikt sätt. Det här sätter Katrineholm på kartan som en aktiv miljökommun. Samtidigt leder det till nya investeringar som stimulerar ekonomin i kommunen säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström. - Förnybar energi kommer att vara en tillväxtmarknad säger energirådgivare Johan Sandström som lett kommunens arbete med ansökan. För övriga upplysningar hänvisas till: Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström, 0150-570 09 Energirådgivare Johan Sandström, 0150-570 83, 070-254 45 78

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Södermanland

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 32 900 invånare.

www.katrineholm.se

Kontakter

Geza Simon

Presskontakt Informatör 0150-570 17

Maria Magnusson

Presskontakt Informationschef 0150-57080