Pressmeddelande -

Katrineholm kommun sätts på EU-kartan som musikstad

Katrineholm kommun och Swedish Duo Competition kommer tillsammans att driva ett EU projekt som involverar musicerande ungdomar i åldrarna 8 – 18 från Sverige och Lettland. Projektet ”BYMIC”, Baltic Young Musicians in an International Context ska under två och ett halvt år möjliggöra för unga musiker att nå högsta möjliga nivå med sitt framförande, att skapa träningsprogram med speciellt fokus på internationella tävlingar, att utveckla musikerna artisteri samt att genom pedagogiskt utbyte mellan Sverige och Lettland utveckla ungdomarnas talanger. Detta kommer att ske genom möten med andra internationellt meriterade musiker som redan påbörjat en professionell karriär. Projektet ska också hjälpa ungdomarna att bättre förstå musikbranschen genom träffar med agenter, konsertarrangörer och andra marknadsaktörer.

Idégivare och utformare av projektet är pianisten Carl Pontén tillsammans med mezzosopranen Edith Barlow som också blir projektledare respektive projektassistent. Katrineholms kommun, kultur- och turismförvaltningen blir projektets huvudpartner och samarbetspartner i Lettland blir Emil Darzins musikskola i Riga. Projektet finansieras av EU:s Central Baltic INTERREG IV A Programme med 362 353 EUR och har en total budget på 468 000 EUR.

Projektet kommer att ge Katrineholm nya spännande musikevenemang där ungdomar från hela Baltikum kommer att delta samt sätta Katrineholm på kartan som initiativtagare till ett nyskapande internationellt ungdomsprojekt inom den klassiska musiken.

För ytterligare upplysningar kontakta Truls Olin, 0150-578 31 eller Carl Pontén Projektledare, 070-2735676.

Ämnen

  • Musik

Kategorier

  • internationellt
  • klassisk musik
  • bymic
  • katrineholm
  • katrineholms kommun
  • musikstad

Regioner

  • Katrineholm

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

Kontakter

Geza Simon

Presskontakt Informatör 0150-570 17

Maria Magnusson

Presskontakt Informationschef 0150-57080