Pressmeddelande -

Katrineholms kommun får stöd för hållbar jämställdhet

Katrineholms kommun har i det nationella programmet för Hållbar Jämställdhet beviljats 1,2 miljoner kronor i statligt stöd för det fortsatta arbetet med att utveckla jämställda verksamheter.

Utvecklingsarbetet, Genusmedveten styrning, påbörjades år 2008. Katrineholms kommun fick då statligt stöd genom den första utlysningen av stöd från Sveriges Kommuner och Landstings program för Hållbar Jämställdhet. Resultatet blev ett jämställdhetsintegrerat styrsystem. Det innebär att kommunens verksamheter medvetet ska hantera det som påverkar och skapar olika former av skillnader för flickor och pojkar, kvinnor och män.

– De pengar vi har beviljats hjälper oss att säkra hållbarheten i det utvecklingsarbete vi påbörjat. Att arbeta med jämställdhet innebär att förändra och påverka normer och attityder, och det tar tid. Viktiga delar i ett sådant arbete är bland annat att satsa på kunskap, och att vara långsiktig och uthållig. Stödet från SKL och Hållbar Jämställdhet bidrar till att ge oss den möjligheten, säger Anna Johansson, projektchef i Katrineholms kommun.

Målet är en rättvis service och resursfördelning där kommunmedlemmarna, ska få del av den kommunala servicen på lika villkor.

– Vi har nu en struktur för detta, men för ett för ett långsiktigt hållbart arbete med jämställdhetsintegrering behövs såväl struktur som process - i kombination. Nästa steg är att säkra den andra delen, processdelen. Vi ska implementera metoder så att vi gör det som anges i styrmodell, budget och kommunplan, säger Johansson. Fokus kommer att ligga på inventering, kartläggning och analys av kommunens verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv.

”Kvinnor och män ska ha samma makt och förutsättningar att forma samhället och sina egna liv. Kommunen har ett stort ansvar för att det ska bli verklighet i Katrineholm. Alla kommunala verksamheter ska bidra till arbetet med jämställdhet. Beslutet om att all verksamhet ska jämställdhetsintegreras ska genomföras under mandatperioden. Det innebär att alla verksamheter kontinuerligt ska analyseras och vidareutvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv”
(Ur Katrineholms kommun kommunplan för mandatperioden)

För ytterligare upplysningar kontakta:
Anna Johansson, projektchef, Telefon 0150-570 66

Ämnen

  • Kommunal service

Kategorier

  • genusfrågor
  • jämställdhet
  • katrineholms kommun

Regioner

  • Katrineholm

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

Kontakter

Geza Simon

Presskontakt Informatör 0150-570 17

Maria Magnusson

Presskontakt Informationschef 0150-57080