Pressmeddelande -

Lex Maria-anmälan om bristande kommunikation

Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsnämnden har gjort en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Den händelse som ligger till grund för anmälan är bristande kommunikation mellan vårdpersonal och SOS Alarm. Händelsen har troligtvis inte förändrat något för patienten, men bedöms ändå så allvarlig att en anmälan till socialstyrelsen enligt Lex Maria är aktuell.

För mer information kontakta: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarina Hagdahl, 0150-568 17.

Fakta om Lex Maria
Lex Maria är till för att skydda dem som kommunen har vård- och omsorgsansvar för. Det primära syftet med en anmälan enligt Lex Maria är att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad skada/sjukdom eller risk för sådan, för att därigenom förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden. Den drabbade patienten (eller dennes närstående) ska genom utredningen så långt möjligt få klarhet i vad som faktiskt inträffat och varför skadan eller sjukdomen uppstått.

Som ett led i arbetet för ökad patientsäkerhet informerar Katrineholms kommun öppet om de anmälningar som görs enligt Lex Maria. Att öppet diskutera avvikelser i vården ger ökade möjligheter att vid behov förändra rutiner som minskar risken för upprepning.

Ämnen

  • Funktionsvariation

Kategorier

  • lex maria
  • vård- och omsorgsförvaltningen
  • handikappomsorg

Regioner

  • Katrineholm

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

Kontakter

Geza Simon

Presskontakt Informatör 0150-570 17

Maria Magnusson

Presskontakt Informationschef 0150-57080