Pressmeddelande -

Nu ska maten lagas på plats i Skogsborgsskolans kök

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Informationskontoret För övriga upplysningar hänvisas till: Camilla Wiström, kostservice, 070-696 08 63 Från och med höstterminen kommer eleverna i Skogsborgsskolan i Katrineholm att serveras mat lagad i skolans eget kök. Tidigare har maten lagats på annat håll och transporterats till skolan för servering. Elever och personal på skolan har under en tid arbetat med en hälsoprofil där maten varit en viktig del. Bland annat har man, enligt Saperemetoden, lagt stor vikt vid att maten ska upplevas av alla sinnen. Att maten nu kommer att tillagas på plats förhöjer upplevelsen av måltiden som en helhet. Eleverna kommer dessutom att kunna praktisera i köket. -Skogsborgsskolan blir en pilotskola, konstaterar kostchef Camilla Wiström. Som ett led i satsningen på skolmåltiden erbjuder även vi frukost till alla elever och serverar frukt i klassrummen. Matlagning från grunden kräver mer personal och vissa justeringar kommer att behöva göras i utrustningen i Skogsborgsskolans kök. Trots detta kommer förändringarna inte att medföra någon permanent ekonomisk belastning, enligt kostchef Camilla Wiström.

Ämnen

  • Skola

Regioner

  • Katrineholm

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 32 900 invånare.

www.katrineholm.se

Presskontakt

Geza Simon

Presskontakt Informatör 0150-570 17

Maria Magnusson

Presskontakt Informationschef 0150-57080