PRESSMEDDELANDE: 400 000 kr till projekt för skapande skola

Pressmeddelande -

PRESSMEDDELANDE: 400 000 kr till projekt för skapande skola

 
Bildningsförvaltningen i Katrineholm har fått 400 000 kronor från Kulturrådet för en Skapande skola - projekt under läsåret 2011-2012. Projektet har fått namnet KivviK – Katrineholm i världen – världen i Katrineholm.
 
KivviK inleds onsdagen den 12 oktober med två konserter för alla elever i skolår 4-6 med världsmusikgruppen ZigZag i Tallåsaulan klockan 10 och 13.
 
Senare samma dag ordnas en inspirationssamling för personal och skolledning i Musikens hus klockan 15.30–17.30. Gruppen ZigZag medverkar och deltagarna får lära sig sånger och danser som kommer att återkomma i olika former under projektåret. Kulturskolans lärare medverkar också och berättar om det arbete som kommer att ske under året.
 
Bakgrund
Syftet med projektet KivviK – Katrineholm i världen – världen i Katrineholm är att elever och vuxna med olika kulturell och etnisk bakgrund ska bidra med egna och ta del av andras kulturella uttryck och på det sättet skapa en gemensam berättelse. KivviK riktar sig i första hand till eleverna i skolår 4-6 och särskolan. Under året kommer Kulturskolans lärare tillsammans med katrineholmsbor med utländsk bakgrund att arbeta tillsammans med eleverna i skolorna.
Fakta om Skapande skola och syftet med bidraget
Bidraget ska medverka till att
• kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs 1–9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan
• öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

För ytterligare upplysningar, kontakta Lennart Ejeby, rektor på Kulturskolan i Katrineholm. Telefon: 0150-48 82 16/573 00.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Musik

Taggar

  • katrineholm
  • skapande skola
  • kivvik
  • kulturskolan

Regioner

  • Katrineholm

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

www.katrineholm.se

Presskontakt

Geza Simon

Geza Simon

Presskontakt Informatör 0150-570 17
Maria Magnusson

Maria Magnusson

Presskontakt Informationschef 0150-57080

Relaterat material