Pressmeddelande -

Prisutdelning i samband med fullmäktiges sammanträde

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde i kväll kommer Duveholmsgymnasiet i Katrineholm att få ta emot 2005 års arbetsmiljöutmärkelse för sina satsningar på elevmedverkan i skolans arbetsmiljöarbete. Två av skolans lärare, Tomas Lundell och Maria Pettersson kommer samtidigt att få individuella utmärkelser för sitt stora engagemang i det utvecklingsarbete som Duveholmsgymnasiet bedriver tillsammans med Karolinska Institutet. Miljöinspektör Anna Munktell-Flarup på miljöförvaltningen kommer ockå att få den individuella utmärkelsen. Hon får den för sina insatser för friskvård inom förvaltningen. Tid: måndagen 15 maj kl. 18 Plats: Safiren

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Södermanland

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 32 900 invånare.

www.katrineholm.se

Kontakter

Geza Simon

Presskontakt Informatör 0150-570 17

Maria Magnusson

Presskontakt Informationschef 0150-57080

Relaterade event