Pressmeddelande -

Råd och information är en viktig del i miljöförvaltningens arbete

För att tydliggöra miljöförvaltningens roll som myndighet har miljö- och hälsoskyddsnämnden antagit ett dokument som belyser förvaltningens arbetssätt. I dokumentet framgår att råd och information till såväl allmänhet som företag är en viktig del av arbetet. Innehållet i dokumentet redovisas vid en presskonferens. Tid: tisdag den 23 maj, kl. 14 Plats: Gröna kulle, sammanträdesrummet Välkomna! Bakgrund: Myndighetsutövning innefattar att informera om rättigheter och skyldigheter enligt aktuella lagar, att ta fram och dokumentera uppgifter som beslut ska grundas på, att fatta besluten och att följa upp besluten.

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Södermanland

Kontakter

Geza Simon

Presskontakt Informatör 0150-570 17

Maria Magnusson

Presskontakt Informationschef 0150-57080

Relaterade event