Pressmeddelande -

Råd och information är en viktig del i miljöförvaltningens arbete

För att tydliggöra miljöförvaltningens roll som myndighet har miljö- och hälsoskyddsnämnden antagit ett dokument som belyser förvaltningens arbetssätt. I dokumentet framgår att råd och information till såväl allmänhet som företag är en viktig del av arbetet. Innehållet i dokumentet redovisas vid en presskonferens. Tid: tisdag den 23 maj, kl. 14 Plats: Gröna kulle, sammanträdesrummet Välkomna! Bakgrund: Myndighetsutövning innefattar att informera om rättigheter och skyldigheter enligt aktuella lagar, att ta fram och dokumentera uppgifter som beslut ska grundas på, att fatta besluten och att följa upp besluten.

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Södermanland

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 32 900 invånare.

www.katrineholm.se

Kontakter

Geza Simon

Presskontakt Informatör 0150-570 17

Maria Magnusson

Presskontakt Informationschef 0150-57080

Relaterade event