Gå direkt till innehåll
Åsa Allan, vice vd och Sara Stridsman, personalchef. Foto: Joel Henriksson
Åsa Allan, vice vd och Sara Stridsman, personalchef. Foto: Joel Henriksson

Nyhet -

64 procent av kvinnorna positiva till jobb i gruvan

Gruvbranschen har länge varit mansdominerad och det finns en bild av hård jargong, sexism och exkludering. Kaunis Iron vill vara annorlunda och bidra till att bygga en ny branschkultur. Som ett relativt nystartat företag finns möjligheten att börja om från början och bli de man vill vara, utan att behöva dras med något som ”sitter i väggarna”.

Arbetet med företagskulturen började redan 2019, då företaget hade ungefär hälften så många anställda som i dag.
Det inleddes med att ta reda på vad de anställda kände att Kaunis Iron stod för och vad som var viktigt för att de skulle trivas på jobbet. Arbetet landade i tre värderingar: respekt, engagemang och nyfikenhet.

– Våra värderingar är centrala för oss som företag och en viktig del i introduktionen av nyanställda. De är också något vi pratar om redan vid rekryteringen. För att trivas här behöver man känna igen sig i våra värderingar och tycka att de är viktiga, säger Åsa Allan, vice vd och hållbarhetsansvarig.

Varje år genomförs en medarbetarundersökning vilket är en möjlighet att följa upp värderingsarbetet och ta pulsen på hur det går. Den senaste mätningen genomfördes i februari.

– Där ställer vi frågan om man som anställd känner till våra grundläggande värderingar och om man anser att vi arbetar systematiskt med dem. Resultatet visar att personalen, och särskilt de nyanställda, har bra koll på värderingarna, säger Sara Stridsman, personalchef.

Medarbetarundersökningen gör det också möjligt att jämföra sig med andra aktörer inom liknande branscher och där är det tydligt att Kaunis Iron ligger bättre än genomsnittet på i princip alla områden.

– Men det här är inte ett arbete man blir klar med utan det behöver pågå hela tiden. Jargong och machokultur är djupt rotat i branschen och ibland kanske man inte själv är medveten om hur något man säger kan uppfattas av andra. För oss är det viktigt att alla som arbetar här ska känna att de kan vara sig själva på jobbet och att man som anställd vet hur man ska agera om man uppmärksammar en situation som inte känns bra utifrån våra värderingar, säger Åsa Allan.

På Kaunis Iron finns medarbetare med över 30 olika nationaliteter. Svenskar och finländare är de vanligaste, men det finns även anställda från Sydafrika, Tyskland, Iran och Brasilien. När det gäller specialistkompetenser som är svåra att hitta lokalt ser man hela världen som sin rekryteringsbas och det är så klart extra viktigt att inflyttarna känner sig välkomnade och varmt emottagna.

– När det gäller rekrytering från andra länder har vi sett att förarbetet är väldigt viktigt. Vi försöker förbereda de vi rekryterar så att de lärt känna samhället och kulturen så mycket som möjligt innan de kommer hit, så att de vet vad som väntar, säger Sara Stridsman.

Gruvbranschen i stort har i dag 17 procent kvinnor. På Kaunis Iron är 23 procent av de anställda kvinnor och det långsiktiga målet är att personalstyrkan ska spegla samhället i stort.

– Vi har många yrken hos oss som av tradition är mansdominerade men den bilden vill vi ändra på. Visst finns ett fåtal roller hos oss som innehåller en del tunga lyft, men både män och kvinnor klarar de rollerna bra. Vårt mål är alltid att minimera mängden lyft och att använda tekniska hjälpmedel som underlättar så att arbetsmiljön ska vara bra för alla, säger Åsa Allan.

Att öka andelen kvinnor bland de anställda är både ett sätt att öka rekryteringsbasen och en möjlighet att förflytta kulturen internt.

– När vi har en blandad personalstyrka minskar risken för att sexistisk eller exkluderande jargong förekommer. Vi har gjort en undersökning som visar att 64 procent av de kvinnor som bor i Pajala kan tänka sig att jobba inom gruvindustrin och det bådar gott inför framtiden, säger Sara Stridsman, personalchef.

Men det är inte bara jämställdhet som är viktigt för Kaunis Iron. Respekt är en av värderingarna och den omfattar alla diskrimineringsgrunder.

– Jag tror vi, precis som övriga samhället här i Tornedalen, har en del att jobba med när det gäller att ha en tillåtande kultur kring HBTQ-personer och olika religioner. Vi behöver vara lyhörda och ta upp alla aspekter av vad det innebär att visa varandra respekt, säger Åsa Allan.

Kategorier

Välkommen till Kaunis Iron!

I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

Kaunis Iron

Bert-Ove Johanssons väg 8
984 91 Pajala
Sverige

Besök våra andra nyhetsrum