Gå direkt till innehåll
Peder Nensén, projektchef, Kaunis Iron 2.0.
Peder Nensén, projektchef, Kaunis Iron 2.0.

Nyhet -

Peder Nensén: ”Nu kan vi börja bygga”

Domen den 1 december medger verkställighet, det innebär ”full fart framåt” för Peder Nensén och projektet Kaunis Iron 2.0.
– Ja, det var ett jätteviktigt besked, det betyder att vi kan börja bygga delar av de anläggningar vi behöver.

Mark- och miljödomstolens dom den 1 december medger att Kaunis Iron börjar bygga sina planerade anläggningar. Domstolen beviljar ett så kallat verkställighetsförordnande. Det gör det möjligt för Kaunis Iron att börja färdigställa den nya flotationsanläggningen, ett bygge som kommer att sysselsätta 100 montörer.

Peder Nensén, projektchef, Kaunis Iron 2.0:
– Jag brukar kalla det för en ”byggnadsdom”, för får du verkställighet ger det oss möjlighet att börja bygga innan domen vunnit laga kraft. Alltså trots att en eventuell överklagan ska processas.

– Det är förstås en risk om det skulle leda till en omprövning i Mark- och miljööverdomstolen, det skulle kunna innebära att vi måste avbryta och återställa området. Men det är mindre sannolikt. Har de gett oss en verkställighet så talar det för att vi har goda möjligheter att få behålla beslutet även vid en överklagan.

Delar av det planerade förarbetet har redan rullat igång, men nu kan takten öka och ett flertal delar byggas.

– Det är främst det som är kopplat mot flotationsanläggningen som startas. Vi bygger anläggningen i anslutning till anrikningsverket. Vi bygger en reagensbyggnad som är en del av flotationsanläggningen, det är här vi förbereder de kemikalier vi behöver för att rengöra malmen från bland annat svavel som vi inte vill ha i vår slutprodukt som skickas till kunderna. Flotationsanläggningen fungerar lite som en tvättmaskin för malmen.

– Vi bygger också en ledning till bergtäkten för att avleda den sand som måste särhanteras i processen. I förlängningen kommer en PAF-cell anläggas i sandmagasinet också för denna typ av material.

Nensén beskriver arbetsprocessen steg för steg och konstaterar att de har ambitionen att klara ar betet utan att störa den pågående produktionen:

– Det är inget problem egentligen. Vi har friställt en del av anrikningsverket och avgränsat det så att vi inte stör produktionen. Det är mer kommunikationen runt verket som kan påverkas, att det går ny trafik in på området, men det ska inte bli något bekymmer om vi planerar allt rätt. Inväxling av media som till exempel el planeras att utföras vid ordinarie underhållstopp, men det ska inte störa nämnvärt.

Nu närmast väntar beställningar och upphandlingar:

– Det som pågår i närtid är att skriva avtal om leveranser. Det är upphandlingar som gjorts och görs. Det börjar komma leveranser inom kort. I anrikningsverket ska vi ha flotationscellerna, det är stora rostfria kärl som levereras i vår. Övriga anläggningsdelar som reagenstankar, blåsmaskiner, omrörare med mera installeras under sommarhalvåret 2023.

– Det blir ett stadigt inflöde av material under första halvåret 2023, efter rörmekmontage kvarstår elmontaget med efterföljande avgröning innan planerad uppstart kan ske under hösten 2023.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Välkommen till Kaunis Iron!

I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

Kaunis Iron

Bert-Ove Johanssons väg 8
984 91 Pajala
Sverige

Besök våra andra nyhetsrum