Gå direkt till innehåll
Säkrare väg mellan Autio och Vittangi

Nyhet -

Säkrare väg mellan Autio och Vittangi

I sommar färdigställer Trafikverket upprustningen av väg 395 mellan Autio och Vittangi. Det innebär säkrare vägar för alla och nya förbifarter vid Masugnsbyn och Vittangi.
Men först väntar en stökig trafiksommar med flera vägarbeten längs sträckan.

Under sommaren blir väg 395 bredare, säkrare och bättre. Roger Uusitalo är platschef på Kaunis Irons bolag Malmtransport Norr, som ansvarar för malmtransporterna. Han välkomnar förändringarna.
– Det blir framför allt en säkrare väg, men också högre bärighet för att klara malmtransporterna, säger han.

Den 15 maj startar arbetet på sträckan Junosuando till Masugnsbyn.
Gun-Marie Mårtensson, är projektledare för MaKS-projektet på Trafikverket:
– De har redan påbörjat arbetet vid sidan av vägen på sträckan Junosuando till Masugnsbyn, men den 15 maj börjar man arbetet mer på riktigt. Då ska man fräsa upp vägen och det innebär sänkt hastighet och på några sträckor kan det bli enfiligt med trafikljus och lots.
– På sträckan på Autio till Anttis fortsätter arbetet i år, de gjorde halva sträckan förra sommaren och nu slutförs arbetet.

  I början av hösten blir förbifarterna förbi Vittangi och Masugnsbyn klara. För förbifart Vittangi som redan öppnat innebär det att den nya vägen stängs under tre veckor i juli medan ett sista lager asfalt läggs på vägen. Under tiden leds trafiken om genom byn. Den 31 augusti har Trafikverket planerat att öppna förbifarten, och all genomfartstrafik som malmtransporter och privatbilister kan åter köra den nya vägen utanför byn.

  Norr om Masugnsbyn bygger Trafikverket en förbifart som beräknas öppna den 15 september. Under byggtiden kommer det att vara viss påverkan vid de nya korsningarna, i övrigt räknar man med att bygget inte kommer att störa trafiken. I och med den nya förbifarten byggs också de olycksdrabbade kurvorna vid Masugnsbyn bort.

  Medan Trafikverket räknar med att bygget av förbifarterna inte kommer att påverka trafiken så mycket under byggtiden blir det desto besvärligare på sträckorna Junosuando–Masugnsbyn och Anttis–Lovikka. På de sträckorna ska vägen breddas och stärkas upp och det innebär att vägen kommer att stängas av i en riktning i taget. Medan bilarna som kommer från ena hållet kör på det enda öppna körfältet, får bilarna som kommer från andra hållet vänta vid ett rödljus. Sträckorna som påverkas är 18 respektive 10 km långa.

  Gun-Marie Mårtensson, Trafikverket:
  – Man får räkna med att hela den här sommaren är det lite störningar, man får lägga på lite tid när man ska trafikera de här sträckorna.

   Vägarbetena påbörjades redan när Northland öppnade gruvan i Pajala men arbetet tog tvärt slut när bolaget gick i konkurs. Förra året kom Kaunis Iron och Trafikverket överens om ett medfinansieringsavtal som innebär att gruvbolaget bidrar med 127 miljoner till vägbygget.

   – När vägen är klar har vi en mycket säkrare väg. Dessutom slipper byborna i Vittangi och Masugnsbyn genomfartstrafiken, säger Roger Uusitalo.

   Även nästa sommar fortsätter arbetet med en säkrare väg 395. Allt beräknas vara klart hösten 2023.

   Sommarens vägarbeten
   Förberedande arbeten för två nya broar

   • Förberedande arbeten för ny bro över Torne älv under försommaren
   • Arbeten med ny bro över Tärendö älv

   Förbättrad väg på två sträckor

   • Anttis–Lovikka: klart 31 augusti
   • Junosuando–Masugnsbyn: arbeten under sommaren 2021 och 2022, klart 31 augusti 2022

   Två nya förbifarter

   • Förbifart Masugnsbyn: klart 15 september
   • Förbifart Vittangi: klart 31 augusti


   Regioner

   Kontakter

   Välkommen till Kaunis Iron!

   I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

   Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

   Siktet är inställt på en årsproduktion motsvarande 2,1 miljoner ton färdig produkt.

   Kaunis Iron
   Bert-Ove Johanssons väg 8
   984 91 Pajala
   Sverige
   Besök våra andra nyhetsrum