Gå direkt till innehåll
Åsa Allan, vice VD för Kaunis Iron.
Åsa Allan, vice VD för Kaunis Iron.

Pressmeddelande -

Återkallelsemålet avslutat – kommer inte prövas av HD

I september blev det klart att Mark- och miljööverdomstolen inte gav prövningstillstånd för överklagan i målet om vårt nuvarande miljötillstånd. Avslaget överklagades, men nu står det klart att HD inte kommer att pröva ärendet och målet är därmed avslutat.

Det hela startade 2018 när Naturvårdsverket ansökte om ett återkallande av Kaunis Irons nu gällande miljötillstånd, man menade att verksamheten inte bedrevs i enlighet med tillståndet och att det skulle dras tillbaka. Men Mark- och miljödomstolen fann tillståndet giltigt, så Kaunis Iron kunde fortsätta sin verksamhet med nuvarande drift och produktionsvolym. Naturvårdsverket valde då att inte överklaga den domen.

Det gjorde däremot Älvräddarna och ytterligare fyra intressenter som begärde att Mark- och miljööverdomstolen skulle ta upp ärendet om ett återkallande av miljötillståndet. Något som avslogs av Mark- och miljööverdomstolen.

Avslaget överklagades då till högsta instans, Högsta domstolen. Nu står det klart att HD inte kommer att pröva överklagan av Mark- och miljödomstolens avslag, vilket innebär att målet är avslutat.

– Nu är målet om vårt gamla miljötillstånd helt stängt, vilket känns väldigt skönt. Vi kan lägga detta bakom oss och fokusera på vårt nya tillstånd och förberedelserna för att ta det i anspråk, säger Åsa Allan.

  Den 1 december blev det klart att Kaunis Iron beviljats ett nytt miljötillstånd som gör det möjligt att fortsätta verksamheten i många år framåt.

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

  Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

  Siktet är inställt på en årsproduktion motsvarande 2,1 miljoner ton färdig produkt.

  Kontakter

  Relaterat innehåll

  Välkommen till Kaunis Iron!

  I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

  Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

  Kaunis Iron
  Bert-Ove Johanssons väg 8
  984 91 Pajala
  Sverige
  Besök våra andra nyhetsrum