Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Imponerade bokslut för Kaunis Iron

Nettoomsättningen 2019 uppgick till 1 619 mkr med ett resultat efter finansiella poster på 389 mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till hela 491 mkr.

Nyckeltal:

  • Nettomarginal 24 %
  • Soliditet 63 %
  • Balanslikviditet 273 %
  • Kassalikviditet 253 %
  • Räntabilitet på Eget kapital 58 %
  • Eget kapital 822 mkr

Kaunis Irons VD och koncernchef Klas Dagertun kommenterar:

”Vi är mycket nöjda med vårt första hela verksamhetsår. Målet var att nå en produktionstakt på 2 miljoner ton järnmalmsslig till den höga kvalitet våra kunder förväntat sig och till en produktionskostnad motsvarande våra egna beräkningar. Vi har överträffat våra mål och sysselsätter nästan 400 personer vilket givetvis är glädjande. Det ger oss en rejäl grundsten i vår ambition att bygga en långsiktigt hållbar gruvverksamhet i Pajala ”

Återstarten av gruvan har tack vare goda prestationer från medarbetare och samarbetspartners gått bättre än planerat. Redan under våren 2019 kunde vi producera med full kapacitet och bolaget har under året överträffat produktions- och leveransmålen.

Järnmalmsmarknaden har varit volatil och världsläget osäkert, i synnerhet under tredje kvartalet för att sedan stabiliseras mot slutet av året. För Kaunis Iron har dock marknadsläget sammantaget varit gynnsamt.

Klas Dagertun fortsätter:

”Vi har märkt av minskad efterfrågan i Europa under andra halvåret. Nischen för den typ av högkvalitativt järnmalmskoncentrat som vi producerar är dock begränsad och globalt sett ökar efterfrågan, även i Kina som är världens i särklass största konsument av järnmalm. I dagsläget klarar vi inte av att leverera motsvarande den efterfrågan som finns vilket givetvis är ett angenämt problem.”

Även ur ett tillståndsperspektiv har 2019 varit positivt. Den 17 juli lämnade bolaget in sin ansökan om nytt verksamhetstillstånd till Mark- och miljödomstolen. Som konsekvens av det har Mark- och miljödomstolen kommunicerat sin avsikt att pröva Naturvårdsverkets tidigare begäran om återkallelse av nuvarande tillstånd samordnad med prövningen av det nya tillståndet. Den nya tillståndsansökan omfattar mer än fördubblad malmbas.

För bolaget är det viktigt att bygga upp en stabil och långsiktigt hållbar gruvverksamhet som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i Tornedalen för såväl bolaget som invånare, samhälle och övrigt näringsliv.

Klas Dagertun avslutar:

”Vår ambition är att bygga upp en industriell verksamhet som stärker regionen och Sveriges konkurrenskraft. Vi har unika förutsättningar att genom vår verksamhet i Pajala kommun bidra globalt med en järnmalm producerad på ett hållbart sätt i symbios med samhällsintressen, naturvärden och vår miljö. Ett starkt 2019 innebär att vi är bättre rustade för att göra verklighet av vår vision.”

För mer information kontakta:

Klas Dagertun, VD

070-591 00 41

E-post: klas.dagertun@kaunisiron.se


I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

Siktet är inställt på en årsproduktion motsvarande 2,1 miljoner ton färdig produkt.

Välkommen till Kaunis Iron!

I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

Kaunis Iron
Bert-Ove Johanssons väg 8
984 91 Pajala
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum