Pressmeddelande -

Kaupthing Sverige AB säljer Kaupthing Finans AB

Kaupthing Sverige AB har tecknat avtal om försäljning av Kaupthing Finans AB till Resurs Bank AB. Kaupthing Finans AB startades som ett dotterbolag till Kaupthing Sverige AB 2005. Verksamheten har under den perioden växt till att omfatta cirka 30 personer med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Utlåningen i Kaupthing Finans AB uppgår till drygt 2 Mdr SEK. Försäljningen förutsätter Finansinspektionens godkännande.

"Att Kaupthing Sverige nu säljer Kaupthing Finans AB är ett resultat av en sedan tidigare initierad säljprocess då vi ansett att denna verksamhets likviditetsbehov kan göra bättre nytta i andra delar av banken. Den senaste tidens turbulens har naturligtvis påskyndat försäljningsprocessens slutskede. Verksamheten inom Kaupthing Finans har alla möjligheter att fortsätta sin fina utveckling med de nya ägarna." säger Robert Charpentier, VD Kaupthing Bank Sverige AB.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Peter Borsos, Head of Communications, tel +46 8 791 49 80
Kaupthing Bank Sverige AB

Ämnen

  • Ekonomi, finans