Pressmeddelande -

Kaupthing Sverige AB säljer Kaupthing Pension Consulting till bolagets ledning

Kaupthing Sverige AB har sålt Kaupthing Pension Consulting AB (KPC). Köpare är en grupp anställda under ledning av VD Dick Simonsson.
Dotterbolaget KPC startades 2004 och företaget har på bara några år vuxit till en betydande aktör bland de oberoende försäkringsförmedlarna i Sverige. Bolaget har ett drygt tjugotal anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö.
- Kaupthing Sverige har under en tid haft för avsikt att avyttra det helägda dotterbolaget KPC. Försäljningen går helt i linje med kundernas krav på en totalt oberoende pensionsrådgivning, säger Peter Borsos, kommunikationschef för Kaupthing Bank Sverige AB.
- Jag är övertygad om att detta är den bästa formen att bedriva verksamheten inom KPC i. Den process som Kaupthng Bank Sverige befinner sig i just nu, med ägarabyte inom en snar framtid, har accentuerat betydelsen av vårt oberoende, säger Dick Simonsson, VD KPC.
KPC kommer inom kort att byta namn och adress men kommer även framgent att ha ett samarbete med Kaupthing Bank Sverige. Detta rör förvaltningstjänster och fonder.
För ytterligare information, kontakta: Peter Borsos, Kommunikationschef, tel +46 8 791 49 80, peter.borsos@kaupthing.com, Kaupthing BankSverige AB Dick Simonsson, VD KPC, tel +46 8 791 49 31, dick.simonsson@kaupthing.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans