Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Ändringar i Miljöbalken

Med anledning av ändringar i Miljöbalken kommer bygg- och rivningsavfall från och med 1 januari 2023 att vara ett kommunalt ansvar. Detta innebär att Kävlinge kommun behöver göra vissa justeringar i de kommunala avfallsföreskrifterna, för att anpassa dessa till den nya lagstiftningen. 

Kommunen har tagit fram förslag på ändringar i avfallsföreskrifterna i följande paragrafer: 2 §, §§ 32-38 (rubrik), 50 § (tabell 1), 51 § (tabell 2), 56 § (gäller matavfallskärl vid uppehåll), 64 § och Bilaga 2 (gäller hämtningsintervall).

Du kan läsa hela förslaget på vår webbplats

Kommunstyrelsen i Kävlinge kommun ställer härmed ut förslaget på remiss med möjlighet för alla att inkomma med synpunkter på förslaget.

Alla kan ta del av förslaget under perioden 25 juli-31 augusti 2022.

Synpunkter ska inkomma till Kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2022 via mejl eller brev. Ange diarienummer: KS 2022/262

E-post: kommunstyrelsen@kavlinge.se

Postadress: Kommunstyrelsen, Kävlinge kommun, Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Kontakt Kävlinge

Kontakt Kävlinge

Presskontakt Kundtjänst Medborgarservice 046-73 90 00

100% välkommen!

Välkommen till Kävlinge - en attraktiv kommun med drygt 30 000 invånare. Mitt i naturen med å, hav och öppna landskap men ändå med flera städer på smidigt pendlingsavstånd. Vår vision är att bli Skånes bästa boendekommun. Det målet når vi med hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga boendemiljöer, ett gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.

Kävlinge kommun
Kullagatan 2
244 31 Kävlinge
Sverige