Gå direkt till innehåll
Kävlinge kommun har tagit fram två nya broschyrer som ska hjälpa vårdnadshavare att stötta sina barn under ungdomstiden.
Kävlinge kommun har tagit fram två nya broschyrer som ska hjälpa vårdnadshavare att stötta sina barn under ungdomstiden.

Nyhet -

Fortsatt fokus på trygghet och folkhälsa i Kävlinge kommun

Den som är förälder till en ungdom vet att ungdomstiden kan vara en utmanande period med stora förändringar på kort tid. Nu har Kävlinge kommun tillsammans med flera andra aktörer tagit fram två broschyrer för att ge vårdnadshavare stöd och råd på den ibland snåriga vägen.

Broschyrerna har tagits fram på uppdrag av Centrala samverkansrådet (CSR) genom samarbete med polisen i Kävlinge, Svenska kyrkan, föreningen Föräldrasamverkan, socialtjänsten, fritidsgårdarna, Korsbackaskolan, Tolvåkerskolan och elevhälsan i syfte att förebygga de utmaningar som ungdomar kan riskera att utsättas för. Informationsmaterialet är ett led i vårt arbete med att förebygga negativt normbrytande beteende bland barn och unga i syfte att skapa så goda uppväxtvillkor som möjligt.

- I Kävlinge kommun arbetar vi i bred samverkan med ett flertal olika aktörer med brottsförebyggande arbete, för ökad trygghet och folkhälsa. Vår vision är att alla som bor i Kävlinge kommun ska uppleva en trygg, säker och hälsofrämjande miljö, säger Charlotte Malmborg som är samordnare för CSR.

  De framtagna broschyrerna heter Risker och utsatthet bland barn och unga samt Fakta om alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Broschyrerna har presenterats för kommunens rektorer och nyligen deltog vi också på Centrala skolrådet på Dösjebroskolan. Inför sommarlovet skickas materialet ut via skolorna till vårdnadshavare i kunskapshöjande och medvetandegörande syfte. Föräldrar och vårdnadshavare är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och unga under uppväxtåren.

  Det långsiktiga arbetet inom Kävlinge kommun med att arbeta förebyggande med normbrytande beteende hos barn och unga fortsätter. Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (förkortas ofta ANDTS) är faktorer som skapar konsekvenser inte enbart för de som använder det eller har ett beroende och deras anhöriga utan också för samhället i stort. En handlingsplan för kommunens samlade ANDTS-arbete håller på att tas fram.

  Läs mer om det stöd som vårdnadshavare till ungdomar kan få här: kavlinge.se/tonarsforalder

  Kontaktperson CSR: 
  Charlotte Malmborg, Säkerhetssamordnare, telefon: 046-739127, e-post: charlotte.malmborg@kavlinge.se

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Presskontakt

  Kontakt Kävlinge

  Kontakt Kävlinge

  Presskontakt Kundtjänst Medborgarservice 046-73 90 00

  Relaterat innehåll

  100% välkommen!

  Välkommen till Kävlinge - en attraktiv kommun med drygt 30 000 invånare. Mitt i naturen med å, hav och öppna landskap men ändå med flera städer på smidigt pendlingsavstånd. Vår vision är att bli Skånes bästa boendekommun. Det målet når vi med hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga boendemiljöer, ett gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.

  Kävlinge kommun
  Kullagatan 2
  244 31 Kävlinge
  Sverige