Gå direkt till innehåll
Tyck till om nytt planförslag för Barsebäcks boställe

Nyhet -

Tyck till om nytt planförslag för Barsebäcks boställe

Kävlinge kommun föreslår nya bostäder i småhus och låga flerfamiljshus på den plats där Barsebäcks boställe ligger idag. Det omarbetade planförslaget, som nu är ute på granskning, har tagits fram med utgångspunkt i platsens historia och gårdskaraktär. Fram till den 28 januari kan du tycka till om förslaget.

Förslaget på ny detaljplan för Barsebäcks boställe har arbetats om med utgångspunkt i de synpunkter som kom in när detaljplanen var ute på samråd. Det omarbetade förslaget är nu ute för granskning, vilket betyder att du återigen har möjlighet att tycka till.

Småhus och mindre flerbostadshus

Det nya planförslaget innebär att platsen kan bebyggas med omkring 50 bostäder i friliggande småhus, kedjehus, parhus och mindre flerbostadshus. Höjden begränsas till motsvarande två och en halv plan. Inom området planeras även för en mindre park.

Känslan av gårdsmiljö ska bevaras

Förslaget har tagits fram med utgångspunkt i platsens historia och vi vill bevara den känsla av gårdsmiljö som finns idag. Det innebär bland annat att byggnaderna enligt planförslaget placeras i en liknande T-form som boställets ekonomibyggnader har idag och att dagens röda fasader ska återkomma i den nya bebyggelsen.

Läs mer och lämna synpunkter

Vill du lämna synpunkter på förslaget gör du det enklast via vår e-tjänst. Du kan även lämna dem via mejl till planutskottet@kavlinge.se. Senast den 28 januari 2022 behöver vi ha dina synpunkter.

Läs hela planförslaget för Barsebäck 42:111 här

Lämna synpunkter i e-tjänsten ’Yttrande detaljplan

Illustration: Platsens historia och gårdsperspektiv ska tillvaratas. 

Illustration: Flygvy över det föreslagna området.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Kontakt Kävlinge

Kontakt Kävlinge

Presskontakt Kundtjänst Medborgarservice 046-73 90 00

Relaterat material

100% välkommen!

Välkommen till Kävlinge - en attraktiv kommun med drygt 30 000 invånare. Mitt i naturen med å, hav och öppna landskap men ändå med flera städer på smidigt pendlingsavstånd. Vår vision är att bli Skånes bästa boendekommun. Det målet når vi med hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga boendemiljöer, ett gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.

Kävlinge kommun
Kullagatan 2
244 31 Kävlinge
Sverige